Hyppää sisältöön

Hallitus tukee yrityksiä koronavirustilanteessa – uusi rahoitusohjelma keskisuurille yrityksille

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 3.4.2020 10.27
Tiedote

Hallitus pyrkii eri toimenpiteillä turvaamaan sen, että yritykset pystyvät jatkamaan toimintaansa kannattavasti koronaviruskriisin jälkeen. Yrityksille on tarjolla suoria yritystukia ja lainojen takauksia. Uusimpana toimenpiteenä valtion pääomasijoitusyhtiö Tesi käynnistää 14.4.2020 uuden rahoitusohjelman keskisuurille yrityksille. Valtio suuntaa ohjelmaan 150 miljoonaa euroa.

Hallitus järjesti perjantaina 3.4.2020 koronatilannekatsauksen, jossa aiheena oli yritysten tukeminen koronavirustilanteessa.

– Valtio on reagoinut nopeasti koronaviruksen aiheuttamaan tilanteeseen lisäämällä Finnveran valtuuksia ja yritysten avustusmuotoista rahoitusta vuoden 2020 ensimmäisessä lisätalousarviossa. Pankit ovat lisänneet rahoitustaan, mutta näiden toimien lisäksi tarvitaan myös pääomasijoittamista. Tesin uusi ohjelma vastaa tähän tarpeeseen, elinkeinoministeri Mika Lintilä sanoo.

Tesin uusi ohjelma sijoittaa koronaviruksen vuoksi vaikeuksissa oleviin yrityksiin

Valtion pääomasijoitusyhtiö Tesi käynnistää rahoitusohjelman koronaviruksen vaikutuksista tilapäisiin vaikeuksiin joutuneiden keskisuurten yritysten toiminnan jatkumisen turvaamiseksi. Tavoitteena on, että terveitä yrityksiä ei päästetä konkurssiin poikkeuksellisen ja niiden liiketoiminnasta riippumattoman kriisin seurauksena.

Vakautusohjelmasta sijoitetaan yrityksiin, joilla on edellytykset selvitä viruksen aiheuttamista taloudellisista ongelmista lisärahoituksen voimin. Ohjelma täydentää aiemmin julkistettua Tesin jatkorahoitusvalmiutta ja lisää Tesin toimia yritysten maksuvalmiusongelmien ratkaisemiseksi.

Väliaikaisesta ohjelmasta tehdyt sijoitukset tarjoavat nopeutetulla aikataululla apua yritysten maksuvalmiuskriisiin. Tesi rahoittaa ohjelmasta keskisuuria yrityksiä, joilla on merkittävää työllisyysvaikutusta ja liikevaihtoa Suomessa (liikevaihto vähintään 10 miljoonaa euroa, henkilöstömäärä yli 50, liiketoiminta on ollut kannattavaa ennen kriisiä ja edellytykset siihen ovat olemassa myös jatkossa). Sijoitukset ovat kooltaan 1–10 miljoonaa euroa.

Vakautusrahoitusta voi hakea Tesin verkkosivujen kautta tiiistaista 14.4.2020 alkaen. Tesi julkaisee silloin tarkemmat tiedot ohjelmasta ja rahoituksen hakemisesta.

Suoriin yritystukiin miljardi euroa, Finnvera takaa yritysten lainoja

Kunnat, ELY-keskukset ja Business Finland myöntävät yrityksille suoria yritystukia, jos yrityksen liiketoiminta on vaikeutunut koronavirustilanteen vuoksi. Hallitus on päättänyt tuista aiemmin osana vuoden 2020 lisätalousarviota.

Yksinyrittäjä voi hakea kunnalta tukea koronavirustilanteessa. Tukiin on varattu 100 miljoonaa euroa. ELY-keskukset puolestaan tukevat pienyrityksiä, jotka ovat kärsineet koronaviruksen aiheuttamista markkina- ja tuotantohäiriöistä. Tukiin on varattu 200 miljoonaa euroa.

Business Finlandin rahoitus on suunnattu pk- ja midcap-yrityksille, joiden liiketoiminta kärsii koronaviruksen aiheuttamista markkina- ja tuotantoketjuhäiriöistä. Tukiin on varattu 700 miljoonaa euroa.

Valtion erityisrahoittaja Finnvera myöntää takauksia yritysten uusille lainoille. Hallitus mahdollistaa Finnveran takausten kautta yrityksille 10 miljardin euron lisärahoituksen.

Yrittäjille oikeus työttömyysturvaan, lomauttamiseen joustoa

Hallitus esittää, että yrittäjät voivat saada väliaikaisesti työmarkkinatukea koronavirusepidemian aiheuttaman äkillisen ja yllättävän kysynnän heikkenemisen vuoksi. Tavoitteena on turvata yrittäjien toimeentulo.

Hallitus antoi esityksen eduskunnalle 2.4.2020. Lain on tarkoitus tulla voimaan mahdollisimman pian. Tämän jälkeen työmarkkinatukea voivat hakea myös yrittäjät, jotka eivät ennen ole siihen olleet oikeutettuja. Yrittäjä voi kuitenkin ilmoittautua työnhakijaksi TE-toimistoon jo ennen lain voimaantuloa.

Yrityksiä tuetaan myös sopeuttamaan toimintaansa lyhentämällä väliaikaisesti lomautusten ilmoitusaika ja yhteistoimintaneuvotteluiden kestoaikaa. Lakimuutokset ovat voimassa 1.4.–30.6.2020. Työnantajan on ilmoitettava lomauttamisesta työntekijälle viimeistään viisi päivää ennen lomautuksen alkamista. Aiempi aikaraja oli 14 päivää. Lomautusta koskevien yhteistoimintaneuvotteluiden kesto lyhentyy nykyisestä kuudesta viikosta tai 14 päivästä viiteen päivään. Lisäksi työnantaja voi lomauttaa määräaikaisessa työsuhteessa työskentelevän työntekijän samoilla edellytyksillä kuin työntekijän, jolla on toistaiseksi voimassa oleva työsopimus.

Lisätiedot:

elinkeinoministerin erityisavustaja Jenny Hasu, TEM, puh. 029 504 7213
alivaltiosihteeri Petri Peltonen, TEM, puh. 029 506 3662
osastopäällikkö Ilona Lundström, TEM, puh. 029 506 3662
hallitussihteeri Eeva Vartio, TEM, puh. 029 504 7082 (yrittäjien oikeus työttömyysturvaan)
hallitusneuvos Tarja Kröger, TEM, puh. 029 504 8937 (työlainsäädäntö)

 
Sivun alkuun