Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt

Kasvupalvelujen valmistelu etenee maakuntien tilaisuuksissa

Työ- ja elinkeinoministeriö
13.3.2018 10.12
Uutinen

Kasvupalvelu-uudistus on etenemässä nyt reippaasti maakuntien valmistelussa. Uudistus on kokoamassa yhteen yritys- ja työllisyyspalvelut vuoden 2020 alusta. Nykyiset valtion aluehallinnon palvelut – ELY-keskusten ja TE-toimistojen yritys- ja työllisyyspalvelut – siirtyvät uusien maakuntien järjestämisvastuulle.

Muutoksilla halutaan edistää uutta yritystoimintaa, yritysten kasvua, uudistumista ja kansainvälistymistä sekä edistetään työllisyyttä, osaavan työvoiman saatavuutta ja vastataan työmarkkinoiden muutoksiin.

Valmistelun tueksi TEM ja ELY-keskukset järjestävät kuusi alueellista tilaisuutta maakuntavalmistelijoille ja muille sidosryhmille: Rovaniemi (13.3.), Kouvola (14.3.), Varkaus (15.3.), Ylihärmä (20.3.), Helsinki (23.3.) ja Turku (12.4).

Palvelujen asiakaslähtöisyyttä ja vaikuttavuutta halutaan vahvistaa. Kehittyneet digitaaliset palveluratkaisut ja markkinoiden hyödyntäminen ovat tärkeitä keinoja parempien palvelujen rakentamisessa. Palvelumarkkinoita voidaan hyödyntää mm. allianssimallilla. 

Myös aluekehittämisjärjestelmä uudistuu. Aluekehittämisestä vastaavat maakunnat alueillaan ja kunnat niiden alueilla.  Maakunnat toimivat oman alueensa aluekehittämisviranomaisina ja tekevät yhteistyötä alueensa kuntien kanssa.

Alueellisten tilaisuuksien tarkoituksena on tukea maakuntia sekä sidosryhmiä kasvupalvelulain ja sisältölakien tulkinnassa, jotta toimijat ymmärtävät, mitä säädökset velvoittavat ja mahdollistavat. Yhtenä tavoitteena on vuoropuhelun avulla tukea kasvupalvelujen alueellista ja kansallista valmistelua.  

Tilaisuuksia voi seurata sosiaalisessa mediassa kasvupalvelutilaisuus näkyy hashtageilla: #maakuntauudistus, #kasvupalvelut, #kasvupalvelukierros

Kasvupalvelupilotit

ELY-keskukset ja TE-toimistot ovat käynnistämässä pilottihankkeita, joilla testataan alueiden tarpeisiin ja tilanteisiin sopivia ratkaisuja. Pilotit ovat ensimmäisiä askeleita uudenlaisten kasvupalvelujen käyttöönottamiseksi.

Tavoitteena on kokeilla myös kilpailullisia toimintamalleja yritys- sekä työnhakija-asiakkaiden palveluissa, ja toteutustapana voivat olla mm. ostopalvelut, yrittäjyys, kumppanuus tai allianssi. Pilottien on tarkoitus käynnistyä loppuvuoden 2018 ja alkuvuoden 2019 välillä. 

Työ- ja elinkeinoministeriö on 5.3.2018 lähettänyt lausuntokierrokselle luonnoksen hallituksen esitykseksi julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden väliaikaista järjestämistä koskevaksi lainsäädännöksi, joka mahdollistaa uudenlaisten ratkaisujen pilotoinnin. TEM:n tiedote.

Kasvupalvelulainsäädäntö

Maakuntauudistuksen alue- ja kasvupalvelulainsäädäntö on etenemässä eduskunnan käsiteltäväksi maalis-huhtikuun vaihteessa.

Lisätiedot:

kehittämispäällikkö Jarkko Tonttila, [email protected], p. 029 506 0069

aluehallintouudistus alueuudistus-arkisto
 
Sivun alkuun