Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt

Katto sähkön ja maakaasun siirtomaksujen kertakorotuksille

Työ- ja elinkeinoministeriö
26.6.2017 16.58
Uutinen

Eduskunta hyväksyi 26.6.2017 hallituksen esityksen eduskunnalle maakaasumarkkinalaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Sähkömarkkinalakiin ja maakaasumarkkinalakiin lisätään säännökset, jotka rajoittavat sähkön ja maakaasun siirto- ja jakelumaksujen kohtuuttomia korotuksia.

Sähkömarkkinalain muutos on tarkoitus saattaa voimaan ensitilassa. Sähkön siirron ja jakelun maksuihin tulee alkusyksyllä 2017 vuotuinen 15 prosentin korotuskatto. Korotuskatto ei oikeuta toistuviin 15 prosentin korotuksiin. Muutoksella karsitaan aiemmin nähdyt ylilyönnit pois. Hinnoittelun kohtuullisuutta valvoo jatkossakin Energiavirasto, joka vahvistaa ennakolta nelivuotisen valvontajakson ajaksi hinnoittelun perusteet verkonhaltijoille ja puuttuu tarvittaessa ylituottoihin.

Maakaasumarkkinat avataan kilpailulle vuonna 2020

Eduskunta päätti hallituksen esityksestä myös maakaasumarkkinoiden avaamisesta kilpailulle vuoden 2020 alussa, kun Balticconnector-putkiyhteys Suomesta Baltian kaasuverkkoon otetaan käyttöön. Markkinoiden avaaminen mahdollistaa maakaasun tarjonnan monipuolistumisen.

Lisäksi maakaasun siirtoverkonhaltijan siirtoverkko eriytetään maakaasun tuotannosta ja myynnistä vuoteen 2020 mennessä niin sanotulla tosiasiallisen eriyttämisen mallilla. Tällä varmistetaan mahdollisimman kilpailuneutraali verkkoyhtiö markkinoiden kehittäjäksi.

Maakaasumarkkinalainsäädäntö tulee voimaan 1.1.2018, siirtoverkonhaltijan eriyttämistä ja maakaasumarkkinoiden kilpailulle avaamista koskevat säännökset 1.1.2020, ja laki sähkömarkkinalain muuttamisesta syksyllä 2017.

Lue lisää hallituksen esityksestä TEM:n tiedotteesta 11.5.2017

Lisätiedot:
hallitusneuvos Arto Rajala, TEM, p. 029 506 4828

Sivun alkuun