Hyppää sisältöön

Lakiesitys työllistymiskynnyksen alentamisesta alle 20 työntekijän yrityksissä lausunnoille

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 5.7.2018 14.56
Tiedote

Hallitus lähetti 5.7.2018 lausunnolle työsopimuslain muutosesityksen työllistymiskynnyksen alentamisesta alle 20 työntekijän yrityksissä. Lausunnonantoaika päättyy 16.8.2018.

Irtisanomissuojaa koskevilla muutoksilla pyritään alentamaan työllistymiskynnystä alle 20 työntekijän yrityksissä. Alle 20 työntekijää työllistävissä yrityksissä irtisanomisperusteena pidettäisiin myös nykyistä vähäisempää työvelvoitteen laiminlyöntiä tai rikkomista taikka epäasiallista käyttäytymistä silloin, kun työntekijän moitittava menettely on horjuttanut työnantajan ja työntekijän välistä luottamussuhdetta tai vaikeuttanut työnantajan ja työyhteisön toimintaa eikä työsuhteen jatkamista voitaisi pitää enää työnantajan kannalta kohtuullisena.

Irtisanominen olisi mahdollista vasta sen jälkeen, kun työntekijää on ensin varoitettu moitittavasta menettelystä. Sen sijaan irtisanomisen edellytyksenä ei olisi, että työnantaja on pyrkinyt tarjoamaan työntekijälle muuta työtä ennen työsuhteen päättämistä. Alle 20 työntekijän yrityksissä sovellettava kevennetty irtisanomisperuste ei koskisi työsopimuslaissa säädettyjä kiellettyjä irtisanomisperusteita.

Tarkoituksena on, että muutos ei vaikuttaisi irtisanomiskynnyksen korkeuteen henkilöstömäärältään isommissa yrityksissä. Tältä osin sääntely jäisi siten nykyiselleen.

Hallitus lopettaa alle 30-vuotiaiden nuorten määräaikaisuuden perusteita koskevien muutosesitysten valmistelun. Perustuslain ja kansainväliset velvoitteet täyttävä malli olisi ollut mahdollista tehdä, mutta se olisi ollut hyvin byrokraattinen ja sen vaikuttavuus heikko. Esityksen tavoitetta eli nuorisotyöttömyyden alentamista ei hallitus ole kuitenkaan unohtanut vaan seuraavassa budjettiriihessä hallitus aikoo tehdä toimia sen alentamiseksi.

Ministeri Lindströmin blogi: Työllistäminen helpommaksi alle 20 hengen yrityksissä, hallitus lopettaa alle 30-vuotiaiden määräaikaisuuksien muutosten valmistelun

Lausuntopalvelu.fi

Lisätiedot:
työministerin erityisavustaja Juha Halttunen, p. 050 574 0236
hallitusneuvos Tarja Kröger, TEM, p. 029 504 8937

 
Sivun alkuun