Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt

Lokakuussa 328 900 työtöntä työnhakijaa

Työ- ja elinkeinoministeriö
22.11.2016 9.24
Tiedote

Työ- ja elinkeinotoimistoissa oli lokakuun lopussa yhteensä 328 900 työtöntä työnhakijaa. Se on 8 700 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Työttömien työnhakijoiden määrä väheni edellisestä kuusta 600:lla. Tiedot ilmenevät työ- ja elinkeinoministeriön Työllisyyskatsauksesta.

Pitkäaikaistyöttömiä eli yhdenjaksoisesti vähintään vuoden työttömänä työnhakijana olleita oli 122 700, mikä on 9 600 enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Yli 50-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli 125 400 eli 1 200 vähemmän kuin edellisenä vuonna samaan aikaan.

Nuoria alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli 2 400 vähemmän kuin edellisen vuoden lokakuussa eli yhteensä 41 000. Nuorten työttömyyksistä päättyi ennen kolmen kuukauden työttömyyttä tammi-lokakuussa keskimäärin 62,6 prosenttia, mikä on 0,2 prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuotta aikaisemmin.

Uusien avoimien työpaikkojen määrä lisääntyi

Uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin TE-toimistoihin lokakuun aikana 40 000 eli 3 700 enemmän kuin edellisen vuoden lokakuussa. Kaikkiaan TE-toimistoissa oli lokakuussa avoinna 76 400 työpaikkaa, mikä on 11 400 enemmän kuin vuosi sitten.

Koko maassa oli lomautettuna lokakuun lopussa 30 000 henkilöä, mikä on 2 200 vähemmän kuin edellisenä vuonna vastaavaan aikaan. Kokoaikaisesti lomautettuja oli yhteensä 19 700 henkilöä, mikä on 2 600 vähemmän kuin edellisen vuoden lokakuussa.

Työnantajien ennakkoilmoitukset tulevista lomautuksista ovat vähentyneet. Ennakkoilmoitusten mukaan on mahdollista, että 2 000 henkilöä lomautetaan lähitulevaisuudessa, mikä on 2 800 vähemmän kuin vuosi sitten. Tulevien lomautusten määrä väheni syyskuusta lokakuuhun 2 300:lla.

Aktivointiasteeseen laskettavissa palveluissa oli lokakuun lopussa 128 800 henkilöä, mikä on 7 900 enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Näitä palveluita ovat esimerkiksi palkkatuki, työvoimakoulutus, työkokeilu ja omaehtoinen opiskelu.

Tilastokeskus: Työttömyysaste 8,1 prosenttia

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työllisiä oli lokakuussa 2 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Työllisyysaste oli 68,4 prosenttia, mikä on sama kuin edellisen vuoden lokakuussa. Työvoimatutkimuksen mukaan työttömiä oli 217 000, mikä on 18 000 vähemmän kuin vuosi sitten. Työttömyysaste oli 8,1 prosenttia eli 0,6 prosenttiyksikköä matalampi kuin vuotta aiemmin.

Työnvälitystilaston ja työvoimatutkimuksen keskeiset erot

Tiedot perustuvat työ- ja elinkeinoministeriön Työnvälitystilastoon ja tulevien lomautusten erillisseurantaan, sekä Tilastokeskuksen työvoimatutkimukseen. TEM:n Työnvälitystilaston lähteenä on TE-toimistojen asiakasrekisteri, kun taas Tilastokeskuksen työvoimatutkimus on otostutkimus.

TEM:n Työnvälitystilastossa työttömyyden määritelmänä on, ettei henkilöllä ole työsuhdetta eikä hän työllisty yritystoiminnassa. Lisäksi Työnvälitystilastossa kokoaikaisesti lomautetut luetaan työttömiin, mutta päätoimisia opiskelijoita ei. Tilastokeskuksen Työvoimatutkimuksen työttömyyden määritelmä on tiukempi: se edellyttää työttömiltä aktiivista työnhakua edeltävien 4 viikon aikana ja valmiutta ottaa työtä vastaan seuraavien 2 viikon aikana. Kansainvälisesti vertailukelpoisena Tilastokeskuksen työvoimatutkimus tuottaa viralliset työttömyysluvut.

Lisätietoja tilastojen eroista

Lisätiedot:
neuvotteleva virkamies Petri Syvänen, TEM, puh. 029 504 8050

TEM:n Työllisyyskatsaus

Tulevien lomautusten erillisseurannan tiedot

Työnvälitystilaston keskeiset määritelmät

Yksityiskohtaisemmat Työnvälitystilaston tiedot TEM:n ToimialaOnline –tilastokannasta: http://www.toimialaonline.fi/ polkua Tilastokanta – Työmarkkinat – Työnvälitystilastot

Tilastokeskuksen ja TEM:n yhteisjulkistus

 
Sivun alkuun