Hyppää sisältöön

Maakuntauudistus ja uudet kasvupalvelut mahdollistavat kasvun koko Suomessa

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 2.3.2017 13.33
Tiedote

Vuonna 2019 toimintansa aloittavat uudet maakunnat ovat täysin uudenlaisia ja itsenäisiä toimijoita. Uusissa maakunnissa yhdistyvät nykyisten TE-toimistojen ja ELYjen sekä maakuntaliittojen tehtävät maakunnallisina kasvupalveluina.

Kasvupalvelujen päälinjat säädetään valmisteilla olevassa laissa alueiden kehittämisestä ja kasvupalveluista, joka lähti lausuntokierrokselle maaliskuun alussa.

-Nykyiset TE- ja yrityspalvelut yhdistetään uusiksi kasvupalveluiksi. Kyseessä on iso systeeminmuutos: tähän saakka valtiovallan vastuulla olevat palvelut tulevat maakuntien järjestämisvastuulle. Samalla palveluiden tuotantoa avataan kilpailulle. Uudistuksen tavoitteena on mahdollistaa nykyistä tehokkaammin kasvu ja elinvoima koko maassa. Jokainen maakunta saa jatkossa vastuun ja vapauden kehittää oman menestysreseptinsä itse, kertoo elinkeinoministeri Mika Lintilä.

- Uudistamme myös valtakunnallisia kasvupalveluita. Team Finlandin rakenteellisista muutoksista päätetään hallituksen puoliväliriihen yhteydessä. Yhteys maakunnasta maailmalle ja maailmalta maakuntiin on saatava toimimaan saumattomasti, sanoo Lintilä.

Paikalliselle osaamiselle vahva tarve

Maakunta hankkii palvelut markkinaehtoisesti määrittämänsä palvelutarpeen mukaisesti ja varmistaa, että palvelut ovat yhdenvertaisesti kaikkien saatavilla. Kasvupalvelu mahdollistaa henkilöasiakkaille ja yrityksille aiempaa paremman palvelutarjonnan, jossa yhdistyvät kokonaisvaltaisesti osaamiseen, työvoiman hankintaan, investointeihin, kansainvälistymiseen ja rahoitukseen liittyvät palvelut.

-Paikalliselle osaamiselle on vahva tarve. Palvelun tuottajina voivat toimia yksityiset ja julkiset yhtiöt sekä järjestöt. Maakunta huolehtii viranomaistehtävistä, joita ei voida siirtää markkinoille. Se myös vastaa itse palvelujen tuottamisesta yhtiönsä kautta silloin, kun markkinoilta ei löydy sopivia palveluntuottaja, sanoo oikeus- ja työministeri Jari Lindström.

-Uudistus on merkittävä muutos myös henkilöstölle. ELY-keskusten ja TE-toimistojen ammattitaitoinen ja osaava henkilöstö on avainasemassa uudistuksen onnistumisessa. Samalla he ovat kuitenkin tilanteessa, jossa oman työuran tulevaisuus ei ole selkeä. Tehtäviä siirtyy julkiselta yksityiselle, mutta se ei tarkoita sitä, että työn tarve loppuisi. Osaamiselle, ammattitaidolle ja paikallistuntemukselle on vahva tarve myös uudessa toimintamallissa, toteaa Lindström.

Uudenmaan erillisratkaisu

Uudenmaan kasvupalveluiden osalta tehdään erillisratkaisu, jonka perusteena ovat Uudenmaan ja pääkaupunkiseudun erityispiirteet koko maan kasvun veturina. Myös maahanmuuton haasteellisuus on poikkeuksellinen muuhun maahan verrattuna.

Uudenmaan kasvupalveluiden järjestämisvastuu on pääkaupunkiseudun kuntien muodostamalla kuntayhtymällä, jota koskevat kaikki samat oikeudet, velvollisuudet ja rajoitteet kuin maakunnilla. Kuntayhtymän jäseniksi voivat halutessaan liittyä muutkin Uudenmaan kunnat.

tem.fi/maakuntauudistus

Lakiesitykseen voi tutustua osoitteessa tem.fi/lausuntopyynnot
Ministeri Lintilän esitysaineisto
Tiedotustilaisuuden tallenne

Lisätiedot:
ylijohtaja Marja-Riitta Pihlman, TEM, puh. 029 504 9208
työmarkkinaneuvos Kimmo Ruth, TEM, puh. 029 504 8073
elinkeinoministerin erityisavustaja Jannika Ranta, puh. 029 504 7165
oikeus- ja työministerin erityisavustaja Juha Halttunen, puh. 029 506 0066

Jari Lindström Mika Lintilä Team Finland aluehallintouudistus alueuudistus-arkisto
 
Sivun alkuun