Hyppää sisältöön

Osaamiskeskus vauhdittamaan kestäviä ja innovatiivisia julkisia hankintoja

työ- ja elinkeinoministeriöympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 13.3.2018 8.44
Tiedote

Kestävien ja innovatiivisten julkisten hankintojen lisäämiseksi perustettu verkostomainen osaamiskeskus, KEINO, on käynnistänyt toimintansa. Osaamiskeskuksen tavoitteena on parantaa julkisten hankintojen ja palvelujen vaikuttavuutta ja laatua.

Julkinen sektori on hankintojensa vuoksi merkittävä vaikuttaja. Julkisten hankintojen arvo on noin 35 miljardia euroa vuosittain. Julkisilla hankinnoilla voidaan edistää kestävää kehitystä ja kiertotaloutta sekä torjua ilmastonmuutosta. Lisäksi niillä voidaan tukea merkittävästi innovaatioiden syntymistä, luoda kysyntää yritysten kehittämille uusille tuotteille ja palveluille sekä edistää työllisyyttä.

– Hankinnat ovat tehokas keino edistää ja testata uusia ratkaisuja julkisella sektorilla, elinkeinoministeri Mika Lintilä muistuttaa.

– Osaamiskeskuksella on hyvät lähtökohdat ottaa roolia kilpailukyvyn ja markkinoiden kehittämisessä. KEINO kannustaa uusien ratkaisujen toimivuuden osoittamiseen julkisella sektorilla, vauhdittaa markkinoiden uudistumista ja tukee referenssien tuottamista kasvuun ja vientiin, Lintilä jatkaa.

Osaamiskeskuksen palvelut ovat vapaasti kaikkien hyödynnettävissä. Niitä suunnataan niin valtion, maakuntien kuin kuntien hankintayksiköille. Osaamiskeskus perustaa tilaajaryhmiä, joissa toimijat voivat esimerkiksi jakaa tietoja parhaista käytännöistä. Ryhmiä perustetaan sosiaali- ja terveyspalvelujan, rakentamista ja energiakäyttöä, liikkumista ja logistiikkan sekä bio- ja kiertotaloutta koskevia hankintoja varten.

– Hallituksen tavoitteena on hillitä ilmastonmuutosta, lopettaa kivihiilen käyttö, edistää kiertotaloutta ja lisätä resurssitehokkuutta. Julkisilla hankinnoilla voidaan edistää näitä tavoitteita ja KEINO auttaa tässä työssä, sanoo asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen.

Ministeri Tiilikaisen mukaan vakiintuneita hankintakäytäntöjä on syytä uudistaa.

– Suomessa on jo hyviä kokemuksia julkisen sektorin kestävistä hankinnoista. Esimerkkejä ovat vaikkapa kaupunkien sähkö- ja kaasubussihankinnat ja maailmankuulut hirsi- ja puukoulut, ministeri Tiilikainen kertoo.

Kestävien ja innovatiivisten hankintojen osaamiskeskus tarjoaa palveluja eri kehitysvaiheessa oleville toimijoille edelläkävijöistä kehityshakuisiin. Keskeisiä työkaluja ovat tiekartat, Green Deal -pilotit, tilaajaryhmät, maakuntiin sijoittuva muutosagenttiverkosto ja monimuotoiset kansainvälistymistä tukevat tavat toimia.

– Hankinnan kohdetta määriteltäessä voidaan kohde kuvata siten, että siinä huomioidaan sosiaalisten kriteerien käyttö. Näin voidaan edistää esimerkiksi pitkään työelämästä poissaolleiden työnhakijoiden ja heikommassa työmarkkina-asemassa olevien työllistymistä, arvioi työministeri Jari Lindström.

Hankinnan kohdetta koskevien vaatimusten lisäksi vaatimuksia voidaan asettaa palvelua tarjoaville yrityksille. Näitä tarjouskilpailuun mukaan otettavien yritysten soveltuvuuskriteerejä asetettaessa voidaan huomioida työllistämistavoitteet. Tarjouskilpailussa mukana olevia yrityksiä voidaan vaatia sitoutumaan käyttämään palvelua tuottaessaan esimerkiksi pitkäaikaistyötöntä työvoimaa.

– THL:n Hankinnoista duunia -hankkeessa työllistymisehtoa sovellettiin 55 hankinnassa, joiden avulla vähintään 272 heikossa työmarkkina-asemassa olevaa henkilöä sai työ-, oppisopimus- tai työkokeilupaikan, toteaa ministeri Lindström.

Kolmen ministerin, Lintilän, Tiilikaisen ja Lindstömin isännöimän pyöreän pöydän ympärillä keskustellaan 13.3.2018 kestävien ja innovatiivisten julkisten hankintojen hyödyistä sekä keinoista, joilla hyödyt saavutetaan. Tilaisuuteen on kutsuttu keskeisiä julkisia hankkijoita.

KEINO-osaamiskeskuksen toimintaa koordinoi Motiva Oy. Muut perustajajäsenet ovat Suomen Kuntaliitto, Teknologian Tutkimuskeskus VTT Oy, Innovaatiorahoituskeskus Business Finland, Suomen ympäristökeskus SYKE, Hansel Oy, KL-Kuntahankinnat Oy ja Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra.

Osaamiskeskuksen verkkosivut avautuvat 3.4.2018 osoitteessa www.hankintakeino.fi

Lisätiedot:
elinkeinoministerin erityisavustaja Jukka Ihanus, p. 050 463 9929
työministerin erityisavustaja Jami N. Arvola, p. 050 4471 255
ympäristöministerin erityisavustaja Taru Savolainen, p. 040 535 8622
erityisasiantuntija Minna Mattila, TEM, p. 050 359 8679
KEINO-osaamiskeskuksen koordinaattori Isa-Maria Bergman, Motiva Oy p. 040 487 4242

 
Sivun alkuun