Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt

Pitkäaikaistyöttömyys väheni huhtikuussa

Työ- ja elinkeinoministeriö
24.5.2017 9.05
Tiedote

Työ- ja elinkeinotoimistoissa oli huhtikuun lopussa yhteensä 304 300 työtöntä työnhakijaa. Se on 36 700 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Työttömien työnhakijoiden määrä väheni edellisestä kuusta 13 000:lla. Tiedot ilmenevät työ- ja elinkeinoministeriön Työllisyyskatsauksesta.

Pitkäaikaistyöttömiä eli yhdenjaksoisesti vähintään vuoden työttömänä työnhakijana olleita oli 109 200, mikä on 11 900 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Yli 50-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli 118 000 eli 10 800 vähemmän kuin edellisenä vuonna samaan aikaan.

Nuoria alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli 6 100 vähemmän kuin edellisen vuoden huhtikuussa eli yhteensä 36 700. Nuorten työttömyyksistä päättyi ennen kolmen kuukauden työttömyyttä tammi-huhtikuussa keskimäärin 62,1 prosenttia, mikä on 2,4 prosenttiyksikköä enemmän kuin vuotta aikaisemmin.

Uusien avoimien työpaikkojen määrä väheni

Uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin TE-toimistoihin huhtikuun aikana 46 300 eli 13 900 vähemmän kuin edellisen vuoden huhtikuussa. Kaikkiaan TE-toimistoissa oli huhtikuussa avoinna 102 300 työpaikkaa, mikä on 5 300 vähemmän kuin vuosi sitten.

Koko maassa oli lomautettuna huhtikuun lopussa 26 300 henkilöä, mikä on 9 000 vähemmän kuin edellisenä vuonna vastaavaan aikaan. Kokoaikaisesti lomautettuja oli yhteensä 16 600 henkilöä, mikä on 7 800 vähemmän kuin edellisen vuoden huhtikuussa.

Työnantajien ennakkoilmoitukset tulevista lomautuksista ovat vähentyneet. Ennakkoilmoitusten mukaan on mahdollista, että 900 henkilöä lomautetaan lähitulevaisuudessa, mikä on 1 900 vähemmän kuin vuosi sitten. Tulevien lomautusten määrä nousi maaliskuusta huhtikuuhun 200:lla.

Aktivointiasteeseen laskettavissa palveluissa oli huhtikuun lopussa 127 800 henkilöä, mikä on 2 800 enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Näitä palveluita ovat esimerkiksi palkkatuki, työvoimakoulutus, työkokeilu ja omaehtoinen opiskelu.

Tilastokeskus: Työttömyysaste 10,2 prosenttia

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työllisiä oli huhtikuussa 21 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Työllisyysaste oli 68,6 prosenttia, mikä on 0,6 prosenttiyksikköä korkeampi kuin edellisen vuoden huhtikuussa. Työvoimatutkimuksen mukaan työttömiä oli 279 000, mikä on 15 000 enemmän kuin vuosi sitten. Työttömyysaste oli 10,2 prosenttia eli 0,4 prosenttiyksikköä korkeampi kuin vuotta aiemmin.

Työnvälitystilaston ja työvoimatutkimuksen keskeiset erot:

Tiedot perustuvat työ- ja elinkeinoministeriön Työnvälitystilastoon ja tulevien lomautusten erillisseurantaan, sekä Tilastokeskuksen työvoimatutkimukseen. TEM:n Työnvälitystilaston lähteenä on TE-toimistojen asiakasrekisteri, kun taas Tilastokeskuksen työvoimatutkimus on otostutkimus.

TEM:n Työnvälitystilastossa työttömyyden määritelmänä on, ettei henkilöllä ole työsuhdetta eikä hän työllisty yritystoiminnassa. Lisäksi Työnvälitystilastossa kokoaikaisesti lomautetut luetaan työttömiin, mutta päätoimisia opiskelijoita ei. Tilastokeskuksen Työvoimatutkimuksen työttömyyden määritelmä on tiukempi: se edellyttää työttömiltä aktiivista työnhakua edeltävien 4 viikon aikana ja valmiutta ottaa työtä vastaan seuraavien 2 viikon aikana. Kansainvälisesti vertailukelpoisena Tilastokeskuksen työvoimatutkimus tuottaa viralliset työttömyysluvut.

Lisätietoja tilastojen eroista

Lisätiedot:
neuvotteleva virkamies Petri Syvänen, TEM, puh. 029 504 8050

Linkit:
TEM:n Työllisyyskatsaus
Tulevien lomautusten erillisseurannan tiedot
Työnvälitystilaston keskeiset määritelmät

Yksityiskohtaisemmat Työnvälitystilaston tiedot TEM:n ToimialaOnline –tilastokannasta: http://www.toimialaonline.fi/ polkua Tilastokanta – Työmarkkinat – Työnvälitystilastot

Tilastokeskuksen ja TEM:n yhteisjulkistus

 
Sivun alkuun