Hyppää sisältöön

Selvitys paikallisen sopimisen nykytilasta pohjustaa jatkotyötä

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 14.2.2020 11.01
Uutinen

Tuore selvitys kuvaa paikallisen sopimisen nykytilaa ja sen edistämisen edellytyksiä Suomessa. Selvityksessä kartoitetaan oikeudellisen kehikon lisäksi eri osapuolten kokemuksia käytännön haasteista ja mahdollisuuksista, joita liittyy paikalliseen sopimiseen.

Selvitys sisältää katsauksen työehtosopimusjärjestelmistä sekä paikallisesta sopimisesta muissa Pohjoismaissa, Alankomaissa ja Saksassa. Selvityksessä vertaillaan muun muassa palkanmuodostusta sekä työaikoja ja niiden joustoa.

Paikallisen sopimisen vaikutuksia kansantalouteen ja työllisyyteen tarkastellaan selvityksessä tutkimuskirjallisuuden valossa. Paikallisen sopimisen lisäämisen vaikutukset tuottavuuteen ja työllisyyteen riippuvat tutkimusten mukaan siitä, miten sopiminen toteutetaan ja miten yritykset sekä työmarkkinat sopeutuvat muutokseen.

Selvitys on laadittu työllisyyden edistämisen alatyöryhmä 7:n työn pohjalta. Se ei sisällä ehdotuksia paikallisen sopimisen edistämisestä. Alatyöryhmä aloittaa ehdotusten valmistelun vuoden 2020 alussa.

Lisätiedot:
hallitusneuvos Nico Steiner, TEM, p. 0295 049 001
erityisasiantuntija Elli Nieminen, TEM, p. 0295 048 247

 
Sivun alkuun