Hyppää sisältöön

Selvitys: Työllisyyspalveluiden alueellisia kokeiluja käynnistettävä

Julkaisuajankohta 13.4.2016 15.28
Uutinen

Selvityshenkilö Maria Kaisa Aula ehdottaa, että hallitus käynnistää asiakaslähtöisen työllisyyspalvelun alueellisia kehittämiskokeiluja. Ne kannattaa kytkeä yhteen perustulokokeilujen kanssa. Lisäksi hän ehdottaa muutoksia muun muassa työttömyysturvaan ja työllistymistä edistäviin palveluihin.

Aulan ehdotuksia on jo otettu mukaan hallituksen työllisyyspakettiin, jonka hallitus julkisti 12.4.2016. Hallitus vie niitä eteenpäin paketin valmistelussa.

Kokeilualueet maakunnallisia tai isoja kuntia

Kokeilualueet voisivat olla kuntien yhteistyöhön perustuvia, maakunnallisia alueita tai isoja kuntia*. Kokeiluilla luotaisiin uutta toimintamallia vuoden 2019 jälkeiseen aikaan, jolloin TE-palveluiden järjestämisvastuu siirtyy valtiolta maakunnalle.

 – Uuteen malliin siirryttäisiin kokeiluista oppien. Vuosina 2017 - 2018 kokeilualueet saisivat TE-palveluiden järjestämisvastuun. Samalla toimijalla olisi silloin sosiaali- ja terveyspalveluiden, koulutuksen ja elinkeinopolitiikan ja kotouttamisen välineet käytössään. Kokeilukuntien tulisi saada vapauksia nykyisestä lainsäädännöstä niin, että joustava asiakaslähtöinen palvelu on mahdollista, korostaa Maria Kaisa Aula.

Osassa kokeilualueita voitaisiin toteuttaa perustulokokeilu.

Työttömyysturvaan uudistuksia

Selvityksen aikana nousi esiin työttömyysturvajärjestelmässä koettuja ongelmia. Etenkin esille tulivat itsensä työllistäjien sekä työsuhteisen ja yrittäjätyön välillä liikkuvien työttömien kokema epävarmuus sosiaaliturvastaan. 

Selvityshenkilö Aula suosittelee hallitukselle, että se valmistelee työttömyysturvajärjestelmään muutokset, joilla otetaan paremmin huomioon uudet työnteon muodot sekä edistetään pää- tai sivutoimista itsensä työllistämistä.

Työnäyte ja työseteli uusia palveluita

Aula ehdottaa kokeiltavaksi uutta yritys- ja työpaikkalähtöistä välinettä työllistymiseen eli työnäytettä. Työnäytteellä työnhakija voisi työskennellä ei-työsuhteisesti ja vapaaehtoisesti lyhyen aikaa työttömyysetuudella potentiaalisen työnantajan tehtävissä.

– Työnäyte on työnhakua työtä tekemällä. Sen käyttö ei perustuisi TE-toimiston ohjaukseen vaan työnantajan ja työnhakijan valintaan, tiivistää Aula.  

Selvityshenkilö ehdottaa lisäksi selvitettäväksi ns. työsetelin kehittämistä helpottamaan palkanmaksua pienistä työtehtävistä.  

Ehdotukset osa hallituksen työllisyyspakettia

Hallitus on käsitellyt Aulan ehdotuksia osana työllisyyspaketin ja toimintasuunnitelman valmistelua. Selvityksessä on koottu helmi-maaliskuun aikana alan eri toimijoiden ja kansalaisten ehdotuksia työttömyyden vähentämiseksi ja työllisyyden parantamiseksi. Lopullinen raportti selvityksestä julkaistaan lähiaikoina.

Kokeiluilla uusia keinoja työllisyyden parantamiseen? Selvityshenkilö Maria Kaisa Aulan ehdotusten tiivistelmä 13.4.2016

Lisätiedot:

selvityshenkilö Maria Kaisa Aula, puh. 050 530 9697, tyollisyyskokeilut.aula(at)tem.fi

* Täydennetty 14.4.2016. Aiemmassa uutisessa kerrottiin, että kokeilualueet voisivat olla vain maakunnallisia alueita.

 
Sivun alkuun