Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt

Team Finland uudistaa palveluaan ja toimintamallejaan

Työ- ja elinkeinoministeriö
22.11.2016 11.07
Tiedote

Team Finland -toiminta uudistuu kahdessa vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa pannaan toimeen toimenpiteet, jotka voidaan toteuttaa nopealla aikataululla. Toisessa vaiheessa Team Finland -työryhmä arvioi mahdollisuuksia rakenteellisiin uudistuksiin, joista hallitus päättää ensi vuoden huhtikuussa pidettävässä puolivälitarkastelussaan.

Palvelulupaus uusiksi, kansainvälistymistä tukeva palveluseteli

Välittömästi toteuttavia toimenpiteitä ovat mm.

  1. Team Finland -palveluiden sisältö määritellään uudelleen riittävän konkreettisiksi suomalaisyritysten omista tarpeista lähteviksi palveluiksi;
  2. Kuntien, maankuntien ja valtakunnalliset palvelut organisoidaan saumattomaksi kokonaisuudeksi osana maakuntauudistusta. Alueille nimettävillä Team Finland kasvu- ja kansainvälistymiskoordinaattoreilla tulee merkittävä rooli asioiden sujuvoittamisessa.
  3. Kansainvälistymistä tukevan palvelusetelin käyttöönotto;
  4. Finpron ja Tekesin ohjelmatoiminnat yhdistyvät ja ne kootaan Team Finland -ohjelmiksi.

-Työryhmä pohti ennen kaikkea pk-yritysten kansainvälistymistä tukevia palveluja. Niiden kipukohtina ovat muun muassa epäselvä ja liian lavea Team Finland -palvelulupaus, sekava ja monitasoinen ohjausmalli sekä yrityspalvelujärjestelmän sirpaleinen rakenne. Lisäksi toimijoiden välinen yhteistyö ei toimi parhaalla mahdollisella tavalla, arvioi elinkeinoministeri Olli Rehn hallituksen linjauksista kertovassa tiedotustilaisuudessa Helsingissä 22.11.2016.

Operatiivisen johtamisen selkeyttämiseksi nykyinen valtioneuvoston kanslian vetämä Team Finland -johtoryhmä puretaan ja toiminnan ohjaus keskitetään työ- ja elinkeinoministeriöön. Uuteen TEM:n kansliapäällikön vetämään johtoryhmään kutsutaan edustajat ulkoministeriöstä, Tekesistä, Finprosta, Finnverasta, Elinkeinoelämän keskusliitosta, Suomen Yrittäjistä sekä Keskuskauppakamarista.

Sen tehtävänä on käynnistää työryhmän suositusten mukaiset välittömät toiminnalliset uudistukset sekä muutoin kehittää nykyistä integroidumpia ja asiakaslähtöisempiä palvelumalleja maakunnissa, keskushallinnossa ja ulkomailla.

- Kuvaa ei pidä maalata kuitenkaan liian synkäksi. Eri toimijoiden yhteistyö on parantunut. Team Finland on edistänyt myönteisesti ulkomaisten investointeja Suomeen, myös matkailun osalta olemme erittäin hyvässä myötätuulessa. Sen osoittavat mm. kiinalaisen Alibaban panostukset Suomen matkailuun sekä useat kansainvälisesti merkittävät huomionosoitukset ja arviot Suomesta matkailumaana, muistutti Rehn.

Mahdollisuuksia rakenteellisiin uudistuksiin arvioidaan

Toisessa vaiheessa työryhmä arvioi Team Finland -toiminnan strategisen ohjausfoorumin tarpeen valtioneuvostotasolla ja tutkii erilaisia vaihtoehtoja toiminnan organisoimiseksi. Lisäksi työryhmä tulee arvioimaan mahdollisuuksia Tekesin ja Finpron toimintojen kokoamiseksi sekä erillisten ulkomaanverkostojen työnjakoa ja työnjohdollista yhdistämistä. Työryhmä punnitsee samalla vienninedistämisen resurssien riittävyyttä ja tekee tarpeen mukaan ehdotuksen lisäresursseiksi. Ehdotukset valmistuvat hallituksen puolivälitarkasteluun mennessä.

Mykkänen: avaamme pullonkaulat tärkeimmillä kohdemarkkinoilla

Myös ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Kai Mykkänen pitää yhteisen työryhmän johtopäätöksiä kaikilta osin tarpeellisina ja oikeansuuntaisina.

-Pääosa vienninedistämisen resursseistamme ulkomailla istuu suurlähetystöissä. Edustustot toimivat jo nyt yritysten tukena maailmalla. Vienninedistäminen on saatava Tanskan tapaan vielä tiiviimmin lähetystöjen vastuiden ytimiin ja varmistettava, että paikalla toimitaan aidosti yhtenä tiiminä Finpron kanssa. Olen asettanut kuusi paikalla olevista yritysjohtajistamme koostuvaa arviointiryhmää tekemään ehdotuksia, miten voimme avata pullonkauloja tärkeimmillä kohdemarkkinoilla paikallisesti, sanoo Kai Mykkänen.

Elinkeinoministeri Olli Rehn asetti 6.10.2016 työryhmän, jonka tehtävänä oli laatia ehdotus Team Finland -toiminnan vaikuttavuuden ja tehokkuuden parantamiseksi. Hallitus käsitteli työryhmän väliraporttia strategiaistunnossaan 21.11.2016. Työryhmän puheenjohtajana toimii kansliapäällikkö Jari Gustafsson TEM:stä. Muut työryhmän jäsenet ovat erityisavustaja Anna-Kaisa Heikkinen (VNK), osastopäällikkö Markku Keinänen (UM), toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen (SY), toimitusjohtaja Jyri Häkämies (EK) sekä sihteerinä talousjohtaja Mika Niemelä (TEM).

Työryhmän väliraportti
Ministeri Rehnin esitysaineisto

Lisätiedot:

työryhmän puheenjohtaja, kansliapäällikkö Jari Gustafsson, TEM, puh. 029 504 7400
elinkeinoministerin erityisavustaja Jannika Ranta, puh. 050 340 2250

Sivun alkuun