Hyppää sisältöön

TEM:n tilannetietopaketti kokoaa yhteen korona-ajan tiedot yrityksistä, työmarkkinoista ja palveluista

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 7.5.2020 10.55
Tiedote

Työ- ja elinkeinoministeriön toinen tilannetietopaketti kokoaa yhteen seurantatietoa yrityksistä, työmarkkinoista, TEM:n hallinnonalan palvelukyvystä ja toimintaympäristön muutoksista koronakriisissä. Ensimmäinen tilannetietopaketti julkaistiin 17.4.

Teollisuuden vaikeudet lisääntymässä, matkailu rajussa pudotuksessa

Koronakriisi ei ole vielä heikentänyt Suomen teollisuuden ja suurten vientiyritysten taloudellista tilannetta merkittävästi, mutta voidaan arvioida, että vaikutukset ovat tulossa viiveellä ja voimakkaina. Yritysten tilauskannat ovat säilyneet kohtuullisina tilanteeseen nähden. Huhtikuun lopussa alkoi kuitenkin ilmetä merkkejä teollisuuden vaikeuksien lisääntymisestä.

Eri maiden rajoitustoimet vaikeuttavat hankinta- ja toimitusketjuja koko ajan enemmän, ja erityisesti kysyntä hidastuu yleisen talouden epävarmuuden kasvun ja kansainvälisen suhdanteen heikkenemisen seurauksena. Globaaleissa arvoketjuissa on nähtävissä riskeinä esimerkiksi asiakkaiden maksukyvyttömyys ja katkokset tuotantoketjuissa. Riskien realisoituessa ongelmat laajentuvat yrityksestä toiseen.

Liikevaihto on laskenut ja tilauskanta sekä investointinäkymät ovat heikentyneet merkittävällä osalla pk-sektorin teollisuusyrityksistä.

Lähikuukausien tuotantoa koskevat odotukset ovat painuneet teollisuudessa alle finanssikriisin pohjalukemien ja liki 90-luvun tasolle. Tilanne on huolestuttava teollisuuden suuren merkityksen vuoksi koko Suomen elinkeinoelämässä. Vientiyritysten kysynnän ja tuotannon voimakkaalla heikentymisellä olisi merkittävät vaikutukset alihankintaketjujen kautta laajalti Suomen yrityskenttään sekä aluetalouteen.

Palvelualojen osalta kriisin pitkittyminen muuttaa myös näkymiä. Esimerkiksi matkailun kokonaiskysyntä eli matkailijoiden käyttämän rahan määrä tulee supistumaan 60–70 % vuonna 2020. Arvioiden mukaan kestää ainakin vuoteen 2022 ennen kun kysyntä palautuu vuoden 2019 lukuihin. Valtaosa matkailuyrityksistä on akuutissa kassakriisissä yritysten omista sopeuttamistoimista, Business Finlandin ja ELY-keskusten myöntämästä häiriörahoituksesta ja lainoista huolimatta.

Koronatuen kohdistuminen: kaupan ala, ohjelmisto ja pelit sekä matkailu- ja ravintola-alat sekä maaliikenne saaneet eniten tukea Business Finlandista ja ELY-keskuksista

Business Finland ja ELY-keskus myöntävät yrityksille kehittämisavustusta koronaepidemian haittojen vähentämiseksi.

Business Finland on vastaanottanut 5.5. mennessä yhteensä 24 771 hakemusta yritysten kehittämisavustuksesta. Hakemuksista 44 % on käsitelty ja näistä 73% hyväksytty ja 27% hylätty. Hankkeille on myönnetty yhteensä noin 313 miljoonaa euroa ja maksettu tähän mennessä noin 187 miljoonaa euroa. Keskimääräinen avustussumma on esiselvitysten osalta 9 885 euroa ja kehittämisrahoituksen osalta 35 135 euroa.

Yli tuhat myönteistä rahoituspäätöstä ovat saaneet toimialoista kaupan alat, matkailu ja muut palvelut. Euromääräisesti eniten tukea Business Finlandilta ovat saaneet kaupan ala, ohjelmisto ja pelit sekä matkailu- ja ravintola-alat.

ELY-keskukset ovat vastaanottaneet 6.5. mennessä yhteensä 23 624 hakemusta. Hakemuksia on käsitelty 8822 kappaletta, hylkäysprosentti on 24,7 %. Hyväksyttyjen hakemusten yhteissumma on 78,5 miljoonaa euroa. Suurimpina tuen saajina toimialoista ELY-keskuksen myöntämissä tuissa ovat ravitsemistoiminta, vähittäiskauppa ja maaliikenne. Keskimääräinen avustussumma on tilanneanalyysin osalta 6 280 euroa ja kehittämistoimenpiteiden osalta 33 845 euroa.

Palvelut osin ruuhkautuneita

Yritysten tukien haku sekä mm. lomautusten lisääntyminen ja yrittäjien pääsy työttömyysturvan piiriin ovat lisänneet huomattavasti asiakaspalvelun tarvetta niin Business Finlandissa, ELY-keskuksissa kuin TE-toimistoissakin.

Business Finland ja ELY-keskukset arvioivat oman palvelukykynsä normaaliksi, mutta on selvää, että yritystukien käsittely vaatii runsaasti työvoimaa ja osin ruuhkautuu.

Yrittäjien työttömyysturvalausuntojen käsittely on lähtenyt käyntiin uutena prosessina TE-toimistoissa. Tähän mennessä toimistoissa on käsitelty 24 000 lausuntoa. Lausunnon keskimääräinen antoaika on 14,8 päivää. Laissa määritelty enimmäisaika lausunnon antamiselle on 30 vuorokautta.

TE-palvelujen valtakunnallisiin puhelinneuvontapalveluihin on korona-aikana tullut päivittäin keskimäärin noin 8 000 puhelua. Vastausprosentti puheluissa on vaihdellut voimakkaasti, viime viikkoina se on ollut 30–72 %. Puheluissa on selvä piikki maanantaisin, jolloin vastausprosentit putoavat.

Yrityksille suunnattu Talousapu-palvelu ruuhkautui maaliskuun lopulla, mutta nyt toiminta on tasaantunut.

Tilanne tasaantumassa lomautuksissa ja yt-neuvotteluissa

Huhtikuun alkupuolella uusia lomautuksia alkoi keskimäärin lähes 6 000 päivässä. Nyt määrä on laskussa ja huhtikuun loppupuolella uusia lomautusjaksoja on alkanut keskimäärin 2 800 päivässä. Lomautettujen kokonaismäärä 5.5. oli 167 000 kokoaikaisesti lomautettua.

Kevään aikana TE-toimistoille saapuneita lomautuksia koskevia yt-neuvotteluilmoituksia oli kirjattu 6.5. mennessä 5 350 työnantajalta, ja niiden piirissä on nyt tai on ollut tähän mennessä yhteensä noin 476 000 työntekijää. Näissä luvuissa on mukana jo päättyneitä yt-neuvotteluja. Uusien yt-ilmoitusten määrä on vähentynyt viimeisten parin viikon aikana.

Suhteessa toimialan työllisiin majoitus- ja ravitsemusalalla on eniten työntekijöitä lomautusuhan alla. Kaupan alalla (tukku- ja vähittäiskauppa), teollisuudessa, kiinteistö- ja maisemanhoidossa, terveyspalveluissa, arkkitehti- ja insinööripalveluissa sekä kuljetus-, liikennepalvelujen ja varastoinnin aloilla on erittäin paljon yt-neuvotteluja.

TEM on tähän saakka julkaissut päivittäin päivitetyt luvut lomautuksista ja alkaneista yt-neuvotteluista. Koska tilanne on tasaantunut, luvut julkaistaan jatkossa kerran viikossa.

Lisätiedot:
johtava asiantuntija Ville Autero, TEM, p. 029 504 7137
kehitysjohtaja Tiina Tikka, TEM, p. 029 504 7962

 
Sivun alkuun