Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt

TEM pyytää lausuntoa sosiaali- ja terveysalan kilpailusääntöjä arvioineen työryhmän raportista

Työ- ja elinkeinoministeriö
30.6.2017 10.05
Uutinen

Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää lausuntoa sosiaali- ja terveysalan kilpailusääntöjä arvioineen työryhmän julkaistusta raportista, joka sisältää kaksi hallituksen esitysluonnosta kilpailulain muuttamiseksi. Työryhmän tehtävänä oli arvioida tarvetta erillisille sosiaali- ja terveyssektoria koskeville kilpailusäännöille ja tehdä mahdollisia muutostarpeita koskevat ehdotukset.

Lausunnot raportista pyydetään toimittamaan työ- ja elinkeinoministeriöön sähköisenä viimeistään 25.8.2017 osoitteeseen [email protected] ja [email protected] 

Työryhmän tehtävä liittyi tulevaan sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisuudistukseen ja erityisesti asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa annettuun lakiesitykseen (HE 47/2017 vp, valinnanvapauslaki).

Työryhmässä valmisteltiin kolme ehdotusta: määräaikaiset ja pysyvät sote-alan yrityskauppojen ilmoittamista koskevat säännökset sekä pienten elinkeinonharjoittajien suojaamista koskevat säännökset.

Raportti sisältää kaksi hallituksen esitysluonnoksen muotoon laadittua ehdotusta sote-uudistukseen liittyviksi kilpailulain erillissäännöksiksi, joiden olisi tarkoitus tulla voimaan vuoden 2019 alusta samanaikaisesti valinnanvapauslain kanssa.

Lausuntopyyntö koskee raportin pysyvää sote-alan yrityskauppojen ilmoittamista koskevaa esitysluonnosta ja pienten elinkeinonharjoittajien suojaamista koskevaa esitysluonnosta. Valmistelu on perustunut eduskunnan käsiteltävänä olevaan sote- ja valinnanvapauslainsäädäntöön ja jos sen perusratkaisuihin tehdään merkittäviä muutoksia, näitä esityksiä arvioidaan ja tarkennetaan vastaavasti.

Sen sijaan määräaikainen sote-alan yrityskauppojen ilmoittamista koskeva hallituksen esitys on annettu eduskunnalle 15.6.2017 (HE 76/2017 vp), ks. tiedote Väliaikainen ilmoitusvelvollisuus sote-toimialan yrityskaupoille

Lausuntopyyntö

Työryhmän raportti

Sivun alkuun