Hyppää sisältöön

Työttömyysturvalla kiinni työelämään ja yrittäjyyteen

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 20.10.2016 13.30
Tiedote

Hallitus esittää, että työttömyysturvaa olisi jatkossa mahdollista käyttää työllistymisen edistämiseen eli starttirahan, palkkatuen ja liikkuvuusavustuksen rahoittamiseen. Lisäksi työkokeilun käyttötarkoitusta laajennettaisiin kokeiluluontoisesti ja työnhakijoiden haastattelut järjestettäisiin kolmen kuukauden välein.

Hallitus antoi 20.10.2016 eduskunnalle esityksen laeiksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain, työttömyysturvalain sekä työsopimuslain muuttamisesta.

– Lisäämme työttömyysturvan joustoa, jotta työttömyyden hoitoon käytetyt resurssit tukisivat jatkossa entistä paremmin työn löytämistä ja yrittäjäksi ryhtymistä, sanoo oikeus- ja työministeri Jari Lindström.

Valtion rahoittamaa työttömyysturvaa voitaisiin käyttää jatkossa työttömän starttirahan, palkkatuen ja liikkuvuusavustuksen rahoittamiseen. Tavoitteena on lisätä määrärahojen käytön joustavuutta, turvata palvelujen saatavuus sekä lisätä alueellista liikkuvuutta.

Työnantajalle maksettavan palkkatuen ja yrittäjyyteen kannustavan starttirahan rahoitusta koskeva muutos olisi voimassa vuoden 2018 loppuun. Liikkuvuusavustus on uusi tuki, jossa yhdistetään nykyinen matka-avustus ja muuttokustannusten korvaus.

Hallituksen esitykseen sisältyy ehdotus rekrytointikokeilusta. Työkokeilun käyttötarkoitusta laajennettaisiin kokeiluluontoisesti siten, että työkokeilua olisi mahdollista käyttää työnhakijan soveltuvuuden arvioimiseksi ennen työsopimuksen tekemistä. Vapaaehtoisuuteen perustuvan ja korkeintaan kuukauden kestävän rekrytointikokeilun tavoitteena on edistää työttömien työllistymistä ja alentaa työnantajien kynnystä palkata työttömiä. Sitä koskevat säännökset olisivat voimassa vuosina 2017 ja 2018.

Työllistymisen nopeuttamiseksi hallitus aikoo vahvistaa myös työvoimapalveluja. Yksi keinoista on entistä tiiviimpi yhteydenpito työnhakijaan. Hallitus esittää, että työnhakijat haastateltaisiin ja heidän työllistymissuunnitelmansa tarkistettaisiin aina kolmen kuukauden yhdenjaksoisen työttömyyden jälkeen.

– Haastattelujen tarkoitus on palvella työtöntä. Tavoitteena on, että työnhakija pääsee takaisin kiinni työelämään ja että avoimet työpaikat täytetään mahdollisimman nopeasti, ministeri Lindström korostaa.

Lisäksi työttömiä halutaan kannustaa ottamaan vastaan lyhytkestoisia toimeksiantosuhteessa tehtäviä töitä. Työtön säilyttäisi lähtökohtaisesti oikeuden työttömyysetuuteen, jos toimeksiantosuhteessa tehtävä työ kestäisi enintään kaksi viikkoa. Työstä saatava tulo otettaisiin huomioon maksettavan työttömyysetuuden määrässä.

Valtioneuvoston päätös

Lisätiedot:
oikeus- ja työministerin erityisavustaja Juha Halttunen, puh. 029 506 0066
hallitusneuvos Päivi Pihlajisto, TEM, puh. 029 50 49011

 
Sivun alkuun