Hoppa till innehåll

Informationsturnén om företagande för invandrare nådde hundratals invandrare på olika håll i Finland

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 10.11.2016 14.00
Pressmeddelande

Invandrare som fått uppehållstillstånd uppmuntras att bli företagare. De tillställningar i samband med informationsturnén om företagande för invandrare som arrangerats på olika håll av landet har nått hundratals invandrare. Turnén avslutades med en tillställning på flyktingförläggningen i Uleåborg den 10 november 2016.

Tillställningen i Uleåborg öppnades av migrationsdirektör Sonja Hämäläinen från arbets- och näringsministeriet och direktör Kari Jääskeläinen från EK.

−Invandrarna för med sig nytt kunnande och nya kontakter, som näringslivet i Finland har nytta av. Många av invandrarnas ursprungsländer är potentiella handelspartner för Finland. Den internationella och mångformiga arbetskraften bör engageras i högre grad för att stöda företags tillväxt och export, säger migrationsdirektör Sonja Hämäläinen.

Enligt direktör Kari Jääskeläinen från EK har invandrare deltagit aktivt i tillställningarna under turnén.

−Det ligger i Finlands intresse att de nya finländarna så snabbt och så väl som möjligt blir integrerade i vårt samhälle. Arbete och företagande är de bästa sätten för integration, som EK kommer att främja också i fortsättningen.

Vid tillställningen i Uleåborg berättade Tharwat Wasfy från TalentGlo, som erbjuder tjänster inom e-learning, och Marius Timmer från Fair Share, som säljer audiovisuella lösningar och kontorsmaskiner, sin företagarhistoria. Dessutom informerade Dlovan Ishaya om projektet BusinessOulu där invandrare som fått uppehållstillstånd uppmuntras att starta företag och sysselsätta sig själva. Målet är att grunda 20 nya företag som främjar exporten till Mellersta Östern.

Informationsturnén inleddes på flyktingförläggningen i Auramo-huset i Vanda i maj och den fortsatte vid flyktingförläggningen i Kauppi i Tammerfors i juni och vid flyktingförläggningen i Hennala i Lahtis i oktober.

Informationsturnén om företagande för invandrare arrangeras av arbets- och näringsministeriet, Finlands Näringsliv EK, Nyföretagarcentralerna i Finland samt av arbets- och näringsbyråerna.

Ytterligare upplysningar:
 

Jenni Ruokonen, sakkunnig, Finlands näringsliv EK, tfn 040 540 5254
Tiina Oinonen, konsultativ tjänsteman, ANM, tfn 050 396 0189
Jari Jokilampi, vd, Nyföretagarcentralerna i Finland, tfn 050 073 1445
Kari Backman, sakkunnig, Norra Österbottens arbets- och näringsbyrå, tfn 050 396 2301

Tillbaka till toppen