Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

Minister Rehn: En hel del positiva tecken i konjunkturbilden för SMF-företag – regeringen påskyndar företags tillväxt med genomförda och framtida åtgärder

Arbets- och näringsministeriet
13.9.2016 9.14
Pressmeddelande

– SMF-företagens konjunkturutsikter har förbättrats avsevärt från i fjol. Företagens optimism i fråga om konjunkturer har också stärkts betydligt från våren 2015, konstaterade näringsminister Olli Rehn vid offentliggörandet av SMF-företagsbarometern den 13 september 2016 i Helsingfors.

Enligt SMF-företagsbarometern förväntar sig för närvarande redan 40 procent av SMF-företagen bättre konjunkturer nästa år. För ett och ett halvt år sedan förväntade sig bara vart femte SMF-företag bättre konjunkturer.

– Särskilt ljusa är utsikterna hos starkt tillväxtorienterade företag, av vilka över 80 procent trodde på förbättrade utsikter nästa år. Med tanke på utvecklingen av ekonomin i sin helhet är det ytterst positivt att den uppåtgående konjunkturen även återspeglas i personalen och investeringarna. Över 60 procent av de starkt tillväxtorienterade företagen förväntar sig att deras investeringar ökar nästa år och nästan 70 procent förväntar sig en personalökning nästa år, berättar minister Rehn.

– Starkt tillväxtorienterade företag och företag som utnyttjar applikationer inom IKT-teknik är betydande banbrytare. Arbets- och näringsministeriet har flera verktyg för att sätta fart på tillväxten i dessa företag, tillägger minister Rehn.

– Regeringens företagar- och sysselsättningspaket undanröjer hinder för tillväxt hos företagare. Konkurrenskraftsavtalet, som roddes i land i våras, förbättrar den prismässiga konkurrenskraften för arbetet och produktionen i Finland. Besluten om avsevärda skattesänkningar i samband med avtalet stöder den inhemska konsumtionen. Färska nyheter från exportfronten inger tro på att utländsk efterfrågan ger oss draghjälp med konjunkturproblemet. Vi har sett till att det finns exportfinansiering genom att fullmakterna för Finnvera Abp och Finlands Exportkredit Ab höjdes avsevärt, påpekar Rehn.

– För att underlätta finansieringsläget för företag har vi redan samlat 600 miljoner euro tilläggsfinansiering utöver den tidigare tillväxtfinansieringen. Även användningen av europeiska finansieringssystem har effektiviserats. Företagaravdraget och den avgiftsbaserade mervärdesskatten underlättar företagarens vardag och stärker företagens möjligheter att öka sitt eget kapital för att göra investeringar. Till åtgärderna hör också en förhöjning av hushållsavdraget samt underlättande av generationsskiften vid företag. Kostnaderna för föräldraskap jämnas ut genom en ny engångsersättning.

– Åtgärderna i regeringens företagar- och sysselsättningspaket bemöter också utmaningarna i fråga om tillgång på arbetskraft. Regeringen sänker tröskeln för att anställa den första arbetstagaren. Detta är en central faktor med tanke på tillväxten och sysselsättningen, eftersom en stor del av Finlands företagsbestånd utgörs av mikroföretag. Många SMF-företag behöver kompetens från utlandet. Smidiggörandet av praxisen för uppehållstillstånd för utländska toppförmågor har samband med detta.

– I oktober lanserar vi innovationssedeln. Med hjälp av den kan i synnerhet små företag skaffa sådan forskningskompetens som de behöver för att utveckla sitt företag.

– Regeringen vill också öka konkurrensen och därigenom sänka den allmänna kostnadsnivån. Den allmänna prisnivån påverkas också av regleringen av företagsverksamheten, som vi håller på att avreglera. I fråga om öppettiderna för affärer har detta redan genomförts. Under hösten framskrider bland annat trafikbalken och totalrevideringen av alkohollagstiftningen, lovar minister Rehn.

Ytterligare upplysningar:
näringsministerns specialmedarbetare Hannu Väänänen, ANM, tfn 050 410 4909
ekonom Samuli Rikama, ANM, tfn 029 506 0150
utvecklingschef Esa Tikkanen, ANM, tfn 050 040 5459 (ANM Branschtjänst)

Tillbaka till toppen