Hoppa till innehåll

Branschrapport: Omsättningen inom social- och hälsovårdstjänsterna ökar men förändringarna utmanar företag

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 15.1.2020 12.00 | Publicerad på svenska 15.1.2020 kl. 14.18
Pressmeddelande

Verksamhetsmiljön för social- och hälsovårdsbranschen står inför förändring. Nationella och globala förändringar skapar osäkerhet vilket kan försvåra planering och utveckling av företagens affärsverksamhet. Företag spelar dock en betydande roll som tjänsteproducenter, och osäkerheten kan bromsa utvecklingen av innovationer och effektivare tjänster. Å andra sidan är utmaningarna också en möjlighet att utveckla tjänster av allt högre kvalitet och främja exporten av dem.

Den bedömningen görs i branschrapporten om social- och hälsovårdstjänster som offentliggjordes i Helsingfors den 15 januari 2020. Med social- och hälsovårdstjänster avses hälsovårdstjänster och socialvårdstjänster. Det finns också allt fler branscher på gränsen till social- och hälsovårdstjänsterna som är kopplade till social- och hälsovårdstjänsterna.

Branschföretagens omsättning har ökat

Antalet företag inom branschen för social- och hälsovårdstjänster har sedan 2017 sjunkit med ungefär 200 företag. År 2018 var antalet företag inom branschen för social- och hälsovårdstjänster drygt 18 000, varav större delen är företag som producerar hälso- och sjukvårdstjänster. Antalet anställda i branschföretagen har vuxit och uppgick till nästan 80 000 år 2018.

Branschföretagens omsättning har ökat med undantag för mikroföretagen. Branschen för social- och hälsovårdstjänster karakteriseras av småföretagande. Existensen av företag av olika storlek stöder en förnyelse av tjänster, och det är viktigt att företag av alla storlekar kan fungera på marknaden och sträva efter tillväxt. Konkurrensen om kvalificerad arbetskraft blir allt hårdare även inom branschen för social- och hälsovårdstjänster.

Förändringar erbjuder möjligheter för företag

Utöver social- och hälsovårdsreformen inverkar flera nationella och globala förändringskrafter på tjänsterna. Dessa är bland annat befolkningens åldrande, kommunernas försvagade finansieringssituation, utmaningar med tillgång till arbetskraft samt teknikens många möjligheter.

Förändringskrafterna är i stor utsträckning självständiga, men om social- och hälsovårdsreformen skulle bli klar skulle det ge bättre möjligheter att dra nytta av dem. Det väsentliga är att utveckling och tillämpning i praktiken av tjänsterna och tekniken skapar möjligheter för export av finländsk branschkompetens. En atmosfär som stöder utveckling och tillväxt ger möjlighet att locka experter till Finland.

SMF-branschbarometrarna om social- och hälsovårdstjänster och hälso- och idrottsbranschen offentliggjordes samtidigt med branschrapporten. Branschtjänst är ett expertnätverk som leds av arbets- och näringsministeriet. Den sammanställer, analyserar och förmedlar information om det arbete som utförs av branschcheferna och som kan användas som grund för företags och olika aktörers beslutsfattande. Branschtjänsten främjar och stöder företags förnyelse, ökat mervärde och internationalisering.

Ytterligare upplysningar:

Terhi Tevameri, branschchef, NTM-centralen i Egentliga Finland, tfn 029 502 3075
Mikko Martikainen, konsultativ tjänsteman, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 506 4795
Katri Lehtonen, utvecklingschef, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 506 4926

Tillbaka till toppen