Hoppa till innehåll

Sysselsättningsanslag för 2020 tilldelades NTM-centralerna

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 30.1.2020 15.35
Pressmeddelande

Statsrådet beslutade den 30 januari 2020 om den regionala fördelningen av årets anslag för sysselsättning till NTM-centralerna och om anvisande av anslag för arbetslöshetsförmåner som reserverats för lönesubvention och startpeng till UF-centret. Sammanlagt 415,9 miljoner euro fördelades.

Dessutom har NTM-centralerna 21,5 miljoner euro till förfogande för sysselsättning inom statsförvaltningen. Av sysselsättningsanslaget lämnades dessutom 30,7 miljoner euro till arbets- och näringsministeriet, merparten av beloppet blir senare tillgängligt för NTM-centralerna.

Närings-, trafik- och miljöcentralerna (NTM-centralerna) och NTM-centralernas samt arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och förvaltningscenter (UF-centret) använder anslagen huvudsakligen för upphandling av arbetskraftsutbildning, integrationsutbildning, utvecklingstjänster för företagsverksamhet och träningar samt för lönesubventionerat arbete, startpeng och sysselsättningspolitiska understöd.

Fördelningen av anslag för sysselsättning och arbetslöshetsförmåner 2020 till NTM-centralerna och UF-centret

NTM-central Sysselsättningsanslag €
Nyland 69 485 000
Egentliga Finland 17 010 000
Satakunta 7 800 000
Tavastland 18 270 000
Birkaland 18 373 000
Sydöstra Finland 13 354 000
Södra Savolax 8 227 000
Norra Savolax 8 529 000
Norra Karelen 8 602 000
Mellersta Finland 17 377 000
Södra Österbotten 4 976 000
Österbotten 8 004 000
Norra Österbotten 15 288 000
Kajanaland 4 012 000
Lappland 7 553 000
   
Sysselsättningsanslag totalt 226 860 000
Arbetslöshetsförmånsanslag UF-centret 189 000 000
TOTALT 415 860 000

Ytterligare upplysningar:
Kari Kainulainen, konsultativ tjänsteman, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 064 950

Tillbaka till toppen