Tavoitteena vuorovaikutus yrityksen ja henkilöstön välillä

Yhteistoiminnan keskeisenä tavoitteena on

  • edistää vuorovaikutusta yrityksen ja sen henkilöstön välillä
  • kehittää yhteisymmärryksessä yrityksen toimintaa
  • kehittää työntekijöiden mahdollisuuksia vaikuttaa heidän työtään, työolojaan ja asemaansa koskeviin päätöksiin. 

Yhteistoimintaneuvottelut perustuvat henkilöstölle oikea-aikaisesti annettuihin, riittäviin tietoihin yrityksen tilasta ja suunnitelmista. Neuvotteluissa on oltava mahdollisuus aitoon vuorovaikutukseen ja niiden tavoitteena on yksimielisyys.

Lue lisää neuvoteltavista asioista 

Lain soveltamisalan rajana 20 työntekijää 

  • Lakia sovelletaan yrityksiin, joiden työsuhteessa olevien työntekijöiden määrä on säännöllisesti vähintään 20 (tiettyjen säännösten osalta soveltamisrajana on 30 työntekijää)
  • Yrityksellä tarkoitetaan yhteisöä, säätiötä ja luonnollista henkilöä, joka harjoittaa taloudellista toimintaa riippumatta siitä, onko toiminta tarkoitettu voittoa tuottavaksi tai ei.

Yhteistoiminnan osapuolina työnantaja ja henkilöstö

Asian luonteesta ja laajuudesta riippuen asiat käsitellään

  • työntekijän ja hänen esimiehensä tai 
  • työnantajan edustajan ja henkilöstöryhmän edustajan välillä. 

Lisätietoja:

Lakien valvonta ym. yhteistoiminta-asiamies