Hyppää sisältöön
Media

Uudistukseen valmistautuminen hyvässä vauhdissa Espoossa

19.5.2022 15.05
Uutinen

Kehityspäällikkö Ulla Kangas Espoon kaupungin Elinkeino ja työllisyys -tulosyksikön työllisyyspalveluista kertoo, miten TE-palveluiden uudistuksen toimeenpanon valmistelu on lähtenyt käyntiin Espoossa. Kuntien vertaisoppimisen hengessä hän antaa myös omat vinkkinsä prosessiin.

Ulla Kangas

Miten olette valmistautumassa TE-palveluiden uudistukseen?

Espoossa TE2024-uudistukseen valmistaudutaan kaupunkitasoisesti kaupungin poikkihallinnollisen ohjelmajohtamisen mallin avulla. Espoon TE2024-ohjelma alkaa vuoden 2022 aikana ja kaupunginjohtaja toimii ohjelman johtajana ja työllisyyspalvelujen päällikkö vastaa ohjelman operatiivisesta toteutuksesta. Tavoitteena on toteuttaa laadukas TE2024-rakenneuudistuksen valmistelu ja toimeenpano, jotta varmistamme parhaat palvelut niin työnhakijoille kuin työnantajille järjestämisvastuun siirtyessä kunnalle. 

Mitkä ovat mielestäsi uudistuksen haasteet, entä mahdollisuudet?

Järjestämisvastuun siirto kunnille on kokonaisuudessaan mahdollisuus järjestää työnhakija- ja työnantaja-asiakkaille suunnatut palvelut entistä vaikuttavammin, kun mukaan saadaan paikallisen elinvoiman, koulutuksen ja yhteistyöverkostojen tuntemus. Kokonaiskuva paikallisen ja alueellisen tason tarpeista on edellytys sille, että palvelut ja rakenteet voidaan rakentaa vastaamaan muun muassa väestön ikääntymisen ja kasvavan osaajapulan aiheuttamiin haasteisiin. 

Uudistuksen (tässä kohtaa sitä koskevan lakiluonnosehdotuksen) mahdollisiksi haasteiksi olemme tunnistaneet mm. rahoitukseen, siirtyviin sopimuksiin, tietojärjestelmiin ja henkilöstön siirtymiseen liittyviä kysymyksiä. Keskeistä uudistuksessa on varmistaa perustoiminnan ja palvelujen jatkuvuuden vastuutahon vaihdoksen aikana. Tiedon saaminen kaikista työvoimaviranomaisia ohjaavista ohjeistuksista, laeista ja asetuksista riittävän ajoissa on tärkeää, vaikka uudistuksen aikataulu onkin tiukka. 

Henkilöstön yhteistoiminta ja siirtyminen on valmisteltava huolella molempien osapuolten näkökulmasta. Jos kunnat saavat ajoissa riittävät tiedot tehtävänkuvista ja siirtyvistä resursseista, on uudistusta mahdollista myös valmistella mahdollisimman hyvin ja etupainotteisesti henkilöstön, toiminnan ja johtamisrakenteiden näkökulmasta. 

Mitä toiveita teillä on yhteistyökumppaneiden suuntaan? Miten yhteistyötä lähdetään toteuttamaan käytännössä?

Uudistus mahdollistaa entistä paremmin palvelujen yhteensovittamisen laajempaan palveluvalikoimaan, jota kunnilla ja niiden verkostoilla on tarjota. Espoossa yhteistyökumppanit ovat olleet tiiviisti mukana jo meneillään olevan kuntakokeilun aikana ja keskinäinen yhteistyö luonnollisesti jatkuu ja kehittyy edelleen pysyviin rakenteisiin siirryttäessä. 

Vahva tahtotilamme on luoda kumppaneiden kanssa yhteisesti sanoitettua tavoitetilaa ja sen pohjalta myös tarvittaessa rakenteistaa kokonaisuutta, jotta palveluprosessit olisivat sujuvampia muotoilla ja sovittaa yhteen. Käytännössä käymme jatkuvaa keskustelua tulevasta uudistuksesta ja haluamme ottaa mukaan yhteistyökumppanimme uudistuksen valmisteluun aikaisessa vaiheessa, jotta järjestämisvastuun siirtyessä palvelemme henkilö- ja työnantaja-asiakkaitamme parhaalla mahdollisella tavalla alueellista elinvoimaa vahvistaen. Uudistuksen mahdollisesti mukanaan tuomat muutokset esimerkiksi palkkatuen ja typo-hankkeiden osalta haastavat toimijoita ja verkostoja, ja siksikin yhteistyötahojen mukaan saaminen muutokseen on olennaisen tärkeää.

Mitä vinkkejä tahdot antaa uudistuksen toimeenpanoon valmistautuville kunnille? 

Toimintakentän ydinosaamisalueiden tuntemus on keskeistä valmistautumisessa. Espoossa rekrytoimme jo kuntakokeilun suunnitteluvaiheessa työvoimapalvelut syvällisesti tuntevia henkilöitä mukaan valmistelutyöhön. Samaa voi suositella TE2024-uudistukseen valmistautuville kunnille, jotka eivät ole olleet mukana kuntakokeiluissa. Suosittelen myös kattavan tiekartan tai projektisuunnitelman muodostamista uudistuksen toimeenpanon selkärangaksi sekä kokonaisuudesta vastaavien vastuuhenkilöiden nimeämistä. Avoimen ja ajantasaisen viestinnän merkitystä ei voi korostaa liikaa. Kuntakokeilualueiden kokemuksista kannattaa kysellä matalalla kynnyksellä ja benchmarkata hyviä oppeja, joita kokeiluvaiheessa on jo testattu. 
 

Uutinen
Sivun alkuun