Tillgänglighetsutlåtande för tem.fi

Denna webbplats omfattas av lagen om tillhandahållande av digitala tjänster. Enligt lagen ska webbtjänster för den offentliga förvaltningen vara tillgängliga, vilket betyder att alla ska ha lika möjligheter att använda dem.

Webbplatsen ska uppfylla tillgänglighetskriterierna WCAG 2.1 på nivå AA senast den 23 september 2020. För närvarande uppfyller webbplatsen till stor del tillgänglighetskraven och det finns inga kritiska brister i tillgängligheten på webbplatsen.

Vi har låtit göra en utomstående expertutvärdering av webbplatsens tillgänglighet. Dessutom gör vi egna iakttagelser om tillgängligheten bland annat genom att använda hjälpprogram. Vi åtgärdar kontinuerligt de problem med tillgängligheten som har upptäckts i tjänsten.

Problem har upptäckts åtminstone på följande punkter:

  • färger och kontraster
  • bristande alternativa texter (bildlänkar, bilder)
  • dokument i pdf-format.

Vi tar gärna emot kommentarer och förbättringsförslag som gäller webbplatsens tillgänglighet. Du kan ge respons via vår responsblankett.