Hyppää sisältöön
Media

Pk-yritysten usko tulevaan edelleen vahvistunut

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 11.9.2017 9.00
Tiedote

Usko suhdanteen kohentumiseen on koko pk-yrityskentässä vahvistunut edelleen keväästä 2017. Tiedot käyvät ilmi tuoreesta, puolivuosittain julkaistavasta Pk-yritysbarometrista. Voimakkaasti kasvuhakuisista yrityksistä taloussuhdanteiden kohenemiseen uskoo jopa 87 prosenttia. Tulos on parempi kuin vuosi sitten syksyllä ja kevään barometrin tasolla.

– Nyt on tärkeää tukea yritysten kasvua ja uudistumista, jotta yritysten kyky työllistää vahvistuu. Uudistuminen voi olla yrityksen markkinoinnin ja myynnin kehittämistä, digitaalisuuden tai muotoilun hyödyntämistä. Esimerkiksi ensi vuoden alusta starttaava Business Finland madaltaa kynnystä tarttua innovaatio-, tuotekehitys- ja kansainvälistymispalveluihin kun ne jatkossa löytyvät helposti saman katon alta, toteaa elinkeinoministeri Mika Lintilä.

– Yritysten usko talouden myönteiseen kehitykseen oli nähtävissä jo kevään tuloksissa. Näyttää siltä, että usko on edelleen vahvistunut. Uhkana on hyvään alkuun päässeen kasvun tyssääminen, jos osaavan työvoiman saatavuutta koskevaan huoleen ei kyetä vastaamaan, ministeri arvioi.

Voimakkaasti kasvuhakuisista yrityksistä 71 prosenttia aikoo lisätä henkilöstöään kun kaikista pk-yrityksistä noin neljännes on kasvattamassa henkilöstöään seuraavan vuoden aikana. Noin puolet voimakkaasti kasvuhakuisista yrityksistä ennakoi myös viennin kasvavan seuraavan vuoden aikana. Kaikista yrityksistä viennin kohenemista odotti 15 prosenttia yrityksistä, jopa hieman harvempi kuin vuosi sitten. Puolet kasvuhakuisista yrityksistä aikoi kasvattaa panostuksiaan kansainvälistymiseen.

Pk-yrityksiltä kysyttiin tarpeista ja toiveista, joilla kansainvälisten osaajien rekrytointia voitaisiin vauhdittaa. Kärkitoiveena oli työnantajan näkökulmasta koottu tietopaketti kansainväliseen rekrytointiin liittyen. Myös Suomessa asuvien kansainvälisten osaajien tavoittamiseen kaivattiin apua.

– Hallitus vastaa näihin tarpeisiin syksyllä 2017 käynnistyvän poikkihallinnollisen Talent Boost -ohjelman kautta, toteaa erityisasiantuntija Laura Lindeman.

Muotoilua hyödyntää jo liki puolet kasvuhakuisista yrityksistä

Yrityksiltä kysyttiin yritysbarometrissa nyt ensi kertaa muotoilun hyödyntämisestä kilpailukykytekijänä. Muotoilu merkitsee osalle pk-yrityksiä tuotesuunnittelua, toisille se on jo yritysstrategian osa. Tyypillisesti muotoilu nähdään tuotteen tai palvelun käyttäjälähtöisenä suunnitteluna, sekä perinteisempänä ulkonäön suunnitteluna. Usein muotoilu on myös olennainen osa tuote- ja palvelukehitystä. Viidennes kaikista pk-yrityksistä – mutta lähes puolet voimakkaasti kasvuhakuisista – hyödynsi muotoilua jatkuvasti ja usein. Yleisintä muotoilun järjestelmällinen hyödyntäminen oli teollisuusyrityksissä, vähäisintä rakentamisen alalla.

Olli Kosken esitysmateriaali tiedotustilaisuudesta löytyy tästä
Pk-yritysbarometri löytyy tästä

Lisätiedot:
elinkeinoministerin erityisavustaja Jukka Ihanus, p. 050 463 9929
johtaja Olli Koski, TEM, p. 050 5419645
kehittämispäällikkö Esa Tikkanen, TEM, p. 029 506 3681
erityisasiantuntija Laura Lindeman, TEM, p. 029 504 7205 (kansainväliset osaajat)
neuvotteleva virkamies Katri Lehtonen, TEM, p. 029 506 4926 (muotoilu)

 
Sivun alkuun