Hyppää sisältöön

Merimiesasiain neuvottelukunnan asettaminen

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 28.9.2017 14.26
Tiedote

Valtioneuvosto nimitti merimiesasiain neuvottelukunnan toimikaudelle 1.10.2017–30.9.2020.

Merimiesasiain neuvottelukunnan on merityösopimuslain mukaisesti tarkoitus toimia merenkulkijoiden työ- ja sosiaalisiin oloihin liittyvän lainsäädännön kehittämisen tukena työ- ja elinkeinoministeriölle.

Neuvottelukunnan tehtävänä on edistää yhteistyötä asianomaisten viranomaisten ja laitosten sekä merenkulkualan työmarkkinajärjestöjen välillä, tehdä esityksiä ja aloitteita merenkulkijoiden työolojen kehittämiseksi, antaa lausuntoja tehtäviinsä kuuluvista asioista sekä antaa lausuntoja ja tehdä aloitteita valtioneuvostolle asioissa, jotka koskevat Kansainvälisen työjärjestön (ILO) toimialaan kuuluvia merenkulkualaan liittyviä kysymyksiä. Neuvottelukunnan alaisena toimii merenkulun terveysjaosto.

Valtioneuvosto määrää neuvottelukunnan jäsenet kolmeksi vuodeksi kerrallaan.

Neuvottelukunnan kokoonpano

hallitusneuvos Tarja Kröger, työ- ja elinkeinoministeriö (puheenjohtaja)
vanhempi hallitussihteeri Nico Steiner, työ- ja elinkeinoministeriö (varapuheenjohaja)
lääkintöneuvos Kristiina Mukala, sosiaali- ja terveysministeriö
hallitussihteeri Tuula Andersin, sosiaali- ja terveysministeriö
hallitusneuvos Tiina Ranne, liikenne- ja viestintäministeriö
nuorempi asiantuntija Tomi Tanskanen, Suomen Varustamoyhdistys ry
lakimies Eero Mäkeläinen, Finnlines Oy, Suomen Varustamoyhdistys ry
miehityspäällikkö Heikki Leikkonen, Arctia Oy, Suomen Varustamoydistys ry
toiminnanjohtaja Johan Ramsland, Suomen Laivanpäällystöliitto ry
asiamies Joachim Alatalo, Suomen Konepäällystöliitto ry
puheenjohtaja Simo Zitting, Suomen Merimies-Unioni SMU ry

Lisätiedot:
hallitusneuvos Liisa Heinonen, TEM, p. 029 506 4131

 
Sivun alkuun