Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt

Arbetslösheten minskade i januari

Arbets- och näringsministeriet
21.2.2017 9.06
Pressmeddelande

Vid arbets- och näringsbyråerna fanns det i slutet av januari sammanlagt 342 900 arbetslösa arbetssökande. Det är 25 300 färre än ett år tidigare. Från föregående månad minskade antalet arbetslösa arbetssökande med 15 200. Uppgifterna framgår av arbets- och näringsministeriets sysselsättningsöversikt.

Antalet långtidsarbetslösa, dvs. personer som varit arbetslösa arbetssökande utan avbrott i minst ett år, uppgick till 121 800, vilket är 1 100 fler än ett år tidigare. Antalet arbetslösa arbetssökande som fyllt 50 år uppgick till 129 100, dvs. 6 100 färre än vid samma tidpunkt i fjol.

Antalet unga arbetslösa arbetssökande som var under 25 år uppgick till 4 900 färre än i januari i fjol, dvs. sammanlagt 43 400. I januari avslutades i genomsnitt 60,9 procent av arbetslöshetsperioderna för unga personer innan arbetslösheten varat i tre månader, vilket är 2,2 procentenheter mer än ett år tidigare.

Antalet nya lediga jobb ökade

Till arbets- och näringsbyråerna anmäldes under januari 58 400 nya lediga jobb, dvs. 6 400 fler än i januari i fjol. Allt som allt fanns det i januari 91 300 lediga jobb vid arbets- och näringsbyråerna, vilket är 11 200 fler än för ett år sedan.

I slutet av januari fanns det i hela landet 33 800 permitterade, vilket är 7 900 färre än vid motsvarande tidpunkt i fjol. Antalet permitterade på heltid var sammanlagt 23 500, vilket är 7 500 färre än i januari i fjol.

Antalet förhandsmeddelanden om kommande permitteringar från arbetsgivare har minskat. Utifrån förhandsmeddelandena är det möjligt att 2 100 personer kommer att permitteras inom den närmaste framtiden, vilket är 1 300 färre än för ett år sedan. Antalet kommande permitteringar minskade med 100 från december till januari.

I slutet av januari deltog 121 700 personer i service som räknas in i aktiveringsgraden, vilket är 7 000 fler än ett år tidigare. Sådan service är till exempel lönesubvention, arbetskraftsutbildning, arbetsprövning och frivilliga studier.

Statistikcentralen: Arbetslöshetsgraden 9,2 procent

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning fanns det i januari 6 000 flera sysselsatta än ett år tidigare. Sysselsättningsgraden var 67,0 procent, dvs. 0,2 procentenheter högre än i januari i fjol. Enligt arbetskraftsundersökningen uppgick antalet arbetslösa till 242 000, vilket är 3 000 färre än för ett år sedan. Arbetslöshetsgraden var 9,2 procent, dvs. 0,1 procentenheter lägre än ett år tidigare.

Centrala skillnader mellan arbetsförmedlingsstatistiken och arbetskraftsundersökningen

Uppgifterna baserar sig på arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik och separata uppföljning av kommande permitteringar samt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning. Källan för arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik är arbets- och näringsbyråernas kundregister, medan Statistikcentralens arbetskraftsundersökning är en urvalsundersökning.

I arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik är definitionen av arbetslöshet att personen inte har något anställningsförhållande och inte är sysselsatt i företagsverksamhet. I arbetsförmedlingsstatistiken räknas dessutom de heltidspermitterade in i de arbetslösa, men de heltidsstuderande räknas inte in. I Statistikcentralens arbetskraftsundersökning är definitionen av arbetslöshet striktare: det förutsätts att arbetslösa aktivt sökt arbete under de föregående 4 veckorna och är beredda att ta emot arbete under de följande 2 veckorna. Statistikcentralens internationellt sett jämförbara arbetskraftsundersökning producerar de officiella arbetslöshetssiffrorna.

Mer information om skillnaderna mellan statistikerna

Ytterligare upplysningar:
konsultative tjänstemannen Petri Syvänen, ANM, tfn 029 504 8050

ANM:s sysselsättningsöversikt

Uppgifterna om den separata uppföljningen av kommande permitteringar

Arbetsförmedlingsstatistikens centrala definitioner

Mer detaljerade uppgifter om arbetsförmedlingsstatistiken via ANM:s statistikdatabas Toimiala Online: www.toimialaonline.fi / sökväg Tilastokanta – Työmarkkinat – Työnvälitystilastot

Statistikcentralens och ANM:s gemensamma offentliggöranden

 
Sivun alkuun