Kommande permitteringar

På denna sida finns 2015-2017 de månatliga sammanfattningarna av den separata uppföljningen av kommande permitteringar, som har beräknats genom de arbets- och näringsbyråspecifika uppgifter som fåtts från närings-, trafik- och miljöcentralerna. Uppgifterna baserar sig på arbetsgivarnas förhandsmeddelanden om kommande permitteringar som eventuellt börjar efter den månatliga beräkningsdagen.

Den separata uppföljningen av kommande permitteringar upphörde vid utgången av 2017. I maj 2017 ströks arbetsgivarnas skyldighet att anmäla kommande permitteringar till arbets- och näringsbyrån ur arbetsavtalslagen.

Gruppermitteringar 2009–2014

På denna sida finns dessutom sammanfattningar av uppgifterna om uppföljningen av gruppermitteringar som samlades in åren 2009–2014. Förfarandet med gruppermitteringar upphörde i slutet av juni 2013. Därefter syns alla permitteringar som inletts i antalen heltidspermitterade arbetssökande och arbetssökande på kortvecka i arbetsförmedlingsstatistiken.