Publiceringsdagar för statistiska uppgifter under 2020

Statistikerna offentliggörs på publiceringsdagens morgon klockan 8.00.

Arbets- och näringsministeriets Arbetsförmedlingsstatistik,
liksom Sysselsättningsöversikten och Statistikcentralens
arbetskraftsundersökning som ges ut månatligen,
kommer att publiceras under 2020 enligt följande tidtabell:

Statistikföringsmånad  
December 2019
Januari 2020
Februari 2020
Mars 2020
April 2020
Maj 2020
Juni 2020
Juli 2020
Augusti 2020
September 2020
Oktober 2020
November 2020
December 2020

Publiceringsdatum
24.01.2020, fredag
25.02.2020, tisdag
24.03.2020, tisdag
23.04.2020, torsdag
27.05.2020, onsdag
24.06.2020, onsdag
21.07.2020, tisdag
25.08.2020, tisdag
22.09.2020, tisdag
20.10.2020, tisdag
24.11.2020, tisdag
22.12.2020, tisdag
28.01.2021, torsdag

Arbetsförmedlingsstatistikens beskrivning och kvalitetsbeskrivning

Arbetsförmedlingsstatistikens beskrivning och kvalitetsbeskrivning är formbundna dokument som beskriver arbetsförmedlingsstatistikens datainnehåll, användningsändamål, databegrepp och dataklassificeringar, metoder för insamling av data, informationens aktualitet, tidtabeller för offentliggörande, riktighet samt tillgången till data, jämförbarhet och enhetlighet.