Publiceringsdagar för statistiska uppgifter under 2018

Statistikerna offentliggörs på publiceringsdagens morgon klockan 9.00.

Arbets- och näringsministeriets Arbetsförmedlingsstatistik,
liksom Sysselsättningsöversikten och Statistikcentralens
arbetskraftsundersökning som ges ut månatligen,
kommer att publiceras under 2018 enligt följande tidtabell:

Statistikföringsmånad  
December 2017
Januari 2018
Februari 2018
Mars 2018
April 2018
Maj 2018
Juni 2018
Juli 2018
Augusti 2018
September 2018
Oktober 2018
November 2018
December 2018

Publiceringsdatum
25.01.2018, torsdag
20.02.2018, tisdag
20.03.2018, tisdag
24.04.2018, tisdag
23.05.2018, onsdag
26.06.2018, tisdag
24.07.2018, tisdag
21.08.2018, tisdag
25.09.2018, tisdag
23.10.2018, tisdag
20.11.2018, tisdag
21.12.2018, fredag
24.01.2019, torsdag

Arbetsförmedlingsstatistikens beskrivning och kvalitetsbeskrivning

Arbetsförmedlingsstatistikens beskrivning och kvalitetsbeskrivning är formbundna dokument som beskriver arbetsförmedlingsstatistikens datainnehåll, användningsändamål, databegrepp och dataklassificeringar, metoder för insamling av data, informationens aktualitet, tidtabeller för offentliggörande, riktighet samt tillgången till data, jämförbarhet och enhetlighet.