Publiceringsdagar för statistiska uppgifter under 2021

Statistikerna offentliggörs på publiceringsdagens morgon klockan 8.00.

Arbets- och näringsministeriets Arbetsförmedlingsstatistik,
liksom Sysselsättningsöversikten och Statistikcentralens
arbetskraftsundersökning som ges ut månatligen,
kommer att publiceras under 2021 enligt följande tidtabell:

Statistikföringsmånad  
December 2020
Januari 2021
Februari 2021
Mars 2021
April 2021
Maj 2021
Juni 2021
Juli 2021
Augusti 2021
September 2021
Oktober 2021
November 2021
December 2021

Publiceringsdatum
28.01.2021, torsdag
02.03.2021, tisdag
30.03.2021, tisdag
04.05.2021, tisdag
25.05.2021, tisdag
22.06.2021, tisdag
27.07.2021, tisdag
24.08.2021, tisdag
21.09.2021, tisdag
26.10.2021, tisdag
23.11.2021, tisdag
21.12.2021, tisdag
25.01.2022, tisdag

Arbetsförmedlingsstatistikens beskrivning och kvalitetsbeskrivning

Arbetsförmedlingsstatistikens beskrivning och kvalitetsbeskrivning är formbundna dokument som beskriver arbetsförmedlingsstatistikens datainnehåll, användningsändamål, databegrepp och dataklassificeringar, metoder för insamling av data, informationens aktualitet, tidtabeller för offentliggörande, riktighet samt tillgången till data, jämförbarhet och enhetlighet.