Publiceringsdagar för statistiska uppgifter under 2024

Statistikerna offentliggörs på publiceringsdagens morgon klockan 8.00.

Arbets- och näringsministeriets Arbetsförmedlingsstatistik,
liksom Sysselsättningsöversikten och Statistikcentralens
arbetskraftsundersökning som ges ut månatligen,
kommer att publiceras under 2024 enligt följande tidtabell:

Statistikföringsmånad  
December 2023
Januari 2024
Februari 2024
Mars 2024
April 2024
Maj 2024
Juni 2024
Juli 2024
Augusti 2024
September 2024
Oktober 2024
November 2024

Publiceringsdatum​​​​​​​
25.01.2024, torsdag
20.02.2024, tisdag
26.03.2024, tisdag
24.04.2024, onsdag
22.05.2024, onsdag
26.06.2024, onsdag
23.07.2024, tisdag
20.08.2024, tisdag
24.09.2024, tisdag
22.10.2024, tisdag
26.11.2024, tisdag
23.12.2024, måndag

Arbetsförmedlingsstatistikens beskrivning och kvalitetsbeskrivning

Arbetsförmedlingsstatistikens beskrivning och kvalitetsbeskrivning är formbundna dokument som beskriver arbetsförmedlingsstatistikens datainnehåll, användningsändamål, databegrepp och dataklassificeringar, metoder för insamling av data, informationens aktualitet, tidtabeller för offentliggörande, riktighet samt tillgången till data, jämförbarhet och enhetlighet.