Publiceringsdagar för statistiska uppgifter under 2022

Statistikerna offentliggörs på publiceringsdagens morgon klockan 8.00.

Arbets- och näringsministeriets Arbetsförmedlingsstatistik,
liksom Sysselsättningsöversikten och Statistikcentralens
arbetskraftsundersökning som ges ut månatligen,
kommer att publiceras under 2022 enligt följande tidtabell:

Statistikföringsmånad  
December 2021
Januari 2022
Februari 2022
Mars 2022
April 2022
Maj 2022
Juni 2022
Juli 2022
Augusti 2022
September 2022
Oktober 2022
November 2022
December 2022

Publiceringsdatum
25.01.2022, tisdag
22.02.2022, tisdag
22.03.2022, tisdag
02.05.2022, måndag
24.05.2022, tisdag
21.06.2022, tisdag
26.07.2022, tisdag
23.08.2022, tisdag
20.09.2022, tisdag
25.10.2022, tisdag
22.11.2022, tisdag
20.12.2022, tisdag
24.01.2023, tisdag

Arbetsförmedlingsstatistikens beskrivning och kvalitetsbeskrivning

Arbetsförmedlingsstatistikens beskrivning och kvalitetsbeskrivning är formbundna dokument som beskriver arbetsförmedlingsstatistikens datainnehåll, användningsändamål, databegrepp och dataklassificeringar, metoder för insamling av data, informationens aktualitet, tidtabeller för offentliggörande, riktighet samt tillgången till data, jämförbarhet och enhetlighet.