Publiceringsdagar för statistiska uppgifter under 2023

Statistikerna offentliggörs på publiceringsdagens morgon klockan 8.00.

Arbets- och näringsministeriets Arbetsförmedlingsstatistik,
liksom Sysselsättningsöversikten och Statistikcentralens
arbetskraftsundersökning som ges ut månatligen,
kommer att publiceras under 2023 enligt följande tidtabell:

Statistikföringsmånad  
December 2022
Januari 2023
Februari 2023
Mars 2023
April 2023
Maj 2023
Juni 2023
Juli 2023
Augusti 2023
September 2023
Oktober 2023
November 2023
December 2023

Publiceringsdatum​​​​​​​
27.01.2023, fredag
21.02.2023, tisdag
21.03.2023, tisdag
26.04.2023, onsdag
24.05.2023, onsdag
20.06.2023, tisdag
25.07.2023, tisdag
22.08.2023, tisdag
26.09.2023, tisdag
24.10.2023, tisdag
21.11.2023, tisdag
22.12.2023, fredag
25.01.2024, torsdag

Arbetsförmedlingsstatistikens beskrivning och kvalitetsbeskrivning

Arbetsförmedlingsstatistikens beskrivning och kvalitetsbeskrivning är formbundna dokument som beskriver arbetsförmedlingsstatistikens datainnehåll, användningsändamål, databegrepp och dataklassificeringar, metoder för insamling av data, informationens aktualitet, tidtabeller för offentliggörande, riktighet samt tillgången till data, jämförbarhet och enhetlighet.