Publiceringsdagar för statistiska uppgifter under 2019

Statistikerna offentliggörs på publiceringsdagens morgon klockan 8.00.

Arbets- och näringsministeriets Arbetsförmedlingsstatistik,
liksom Sysselsättningsöversikten och Statistikcentralens
arbetskraftsundersökning som ges ut månatligen,
kommer att publiceras under 2019 enligt följande tidtabell:

Statistikföringsmånad  
December 2018
Januari 2019
Februari 2019
Mars 2019
April 2019
Maj 2019
Juni 2019
Juli 2019
Augusti 2019
September 2019
Oktober 2019
November 2019
December 2019

Publiceringsdatum
24.01.2019, torsdag
26.02.2019, tisdag
26.03.2019, tisdag
24.04.2019, onsdag
23.05.2019, torsdag
25.06.2019, tisdag
23.07.2019, tisdag
20.08.2019, tisdag
24.09.2019, tisdag
22.10.2019, tisdag
26.11.2019, tisdag
20.12.2019, fredag
24.01.2020, fredag

Arbetsförmedlingsstatistikens beskrivning och kvalitetsbeskrivning

Arbetsförmedlingsstatistikens beskrivning och kvalitetsbeskrivning är formbundna dokument som beskriver arbetsförmedlingsstatistikens datainnehåll, användningsändamål, databegrepp och dataklassificeringar, metoder för insamling av data, informationens aktualitet, tidtabeller för offentliggörande, riktighet samt tillgången till data, jämförbarhet och enhetlighet.