Hyppää sisältöön

Toimialaraportti:
Jo kolmas ennätysvuosi malmin louhinnassa

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 29.10.2019 13.08
Tiedote
Kuva:Terrafame

Jo kolmena peräkkäisenä vuotena malmin ja sivukivien louhintamäärät ovat olleet suurempia kuin koskaan aiemmin Suomessa. Vaikka metallien kotimainen kaivostuotanto on moninkertaistunut kymmenen vuoden aikana, tuotantomäärä ei kata kysyntää. Metallinjalostajat toimivat suurelta osin tuontirikasteiden varassa, ja metallien tuotannossa Suomi profiloituu erityisesti jatkojalostuksen maana.

Tiedot käyvät ilmi 29.10.2019 julkaistusta kaivosalan nykytilaa ja tulevaisuuden näkymiä käsittelevästä toimialaraportista.

Suomessa toimi 11 metallimalmi- ja 35 teollisuusmineraalikaivosta, joista louhittiin teollisuusmineraalien hyötykiveä ja malmia yhteensä noin 50 miljoonaa tonnia vuonna 2018. Metallimalmien louhinta kasvoi edellisvuodesta 2 prosenttia ja sivukiven jopa 18 prosenttia. Metallimalmeja louhittiin eniten Terrafamen Sotkamon ja Bolidenin Kevitsan kaivoksista, joiden yhteenlaskettu louhintamäärä vastasi noin 80 prosenttia metallimalmien louhinnasta Suomessa vuonna 2018.

Metallien ja muiden mineraalihyödykkeiden globaalien markkinanäkymien ennakoiminen on haastavaa globaalista markkinatilanteesta johtuen, esimerkiksi nikkelin hinta on kohonnut noin 40 prosenttia vuoden takaisesta.

Investoinnit edelleen kasvussa

Investoinnit kaivostoimintaan ja malminetsintään jatkoivat kasvua vuonna 2018. Malminetsinnän investoinnit kasvoivat edellisvuodesta 15 prosenttia ja kaivosinvestoinnit 29 prosenttia. Käynnissä olevat investoinnit vahvistavat kotimaisen kaivostoiminnan jatkuvuutta. Ympäristövaikutusten huomioiminen pitää yllä alan investointitarpeita. Teollisuudessa ja hallinnossa panostetaan entistä enemmän vastuullisuuteen ja raaka-aineiden jäljitettävyyteen.

Ilmastotavoitteet vauhdittavat akkuteollisuuden kasvua

Hallituksen tavoitteena on hiilineutraali Suomi vuonna 2035. Suomella on Euroopan mittakaavassa laajat mineraalivarat, joita voidaan hyödyntää e­simerkiksi akkujen valmistuksessa. Vaikka sähköautojen määrä on vielä vaatimaton, on liikenne maailmanlaajuisesti suuressa murroksessa, ja liikenteen sähköistymistä koskevat ennusteet näyttävät positiivisilta.

– Suomessa tehdään tällä hetkellä hartiavoimin töitä, jotta päästäisiin mukaan Eurooppaan muodostuvaan akkuteollisuuteen, sanoo toimialapäällikkö Heino Vasara Lapin ELY-keskuksesta.

Toimialapalvelu

  • TEM:n johdolla toimiva asiantuntijaverkosto
  • kokoaa, analysoi ja välittää tietoa yritysten toimintaympäristöstä päätöksenteon pohjaksi
  • tavoitteena tukea yritysten menestymistä, kasvua ja kansainvälistymistä

Uusia kaivoksia avattu 

Vuoden 2019 aikana on avattu kaksi uutta kaivosta. Maaliskuun lopussa Sotkamon Taivaljärvelle avattiin hopeakaivos ja helmikuussa Valkeakosken Kaapelikulmalle avattiin kultakaivos.

Kaivosalan vuoden 2019 toimialaraportti julkaistiin 29.10.2019 Kittilän Levillä osana kansainvälistä kaivannais- ja mineraaliteollisuuden tapahtumaa. 

Lisätiedot:
toimialapäällikkö Heino Vasara, Lapin ELY-keskus, puh. 029 503 9698
kehittämispäällikkö Katri Lehtonen, TEM, puh. 0295 064 926
kaivosylitarkastaja Riikka Aaltonen, TEM, puh. 050 396 1316

Toimialaraportit on analyyttinen julkaisusarja eri toimialojen liiketoiminnan tilanteista ja tulevaisuuden näkymistä Suomessa. Raportit ovat kunkin toimialan toimialapäällikön kokoamia. Lähteinä käytetään viimeisintä saatavilla olevaa kotimaista ja kansainvälistä tilastoaineistoa sekä ennakointitietoa.

 
Sivun alkuun