Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

Branschrapport:
Redan det tredje rekordåret för brytning av malm

Arbets- och näringsministeriet
29.10.2019 13.08 | Publicerad på svenska 31.10.2019 kl. 13.52
Pressmeddelande
Bild:Terrafame

Redan under tre på varandra följande år har brytningsmängderna av malm och gråberg varit större än någonsin tidigare i Finland. Även om den inhemska gruvproduktionen av metaller har mångdubblats under de senaste tio åren, täcker produktionsvolymen inte efterfrågan. Metallförädlarna är till stor del beroende av importerade anrikningskoncentrat, och inom metallproduktionen profilerar sig Finland särskilt som ett land för vidareförädling.

Uppgifterna framgår av branschrapporten om gruvbranschens nuläge och framtidsutsikter, som publicerades den 29 oktober 2019.

I Finland finns det 11 metallmalmsgruvor och 35 industrimineralgruvor från vilka det sammanlagt utvanns ca 50 miljoner ton nyttosten och malm från industrimineraler under 2018. Utvinningen av metallmalmer ökade med 2 procent jämfört med året innan och av gråberg med så mycket som 18 procent. Mest metallmalm utvanns från Terrafames Sotkamogruva och Boliden Kevitsa, vars sammanlagda utvinningsvolym motsvarade ca 80 procent av utvinningen av metallmalmer i Finland 2018.

Det är svårt att förutse de globala marknadsutsikterna för metaller och andra mineralnyttigheter på grund av det utmanande globala marknadsläget, t.ex. priset på nickel har stigit med ca 40 procent jämfört med läget för ett år sedan.

Investeringarna ökar fortfarande

Investeringarna inom gruvdrift och malmletning fortsatte att öka under 2018. Investeringarna inom malmprospektering ökade med 15 procent jämfört med året innan och investeringarna inom gruvdrift med 29 procent. De pågående investeringarna stärker kontinuiteten i den inhemska gruvdriften. Beaktandet av miljökonsekvenserna upprätthåller branschens investeringsbehov. Inom industrin och förvaltningen satsas det allt mer på ansvarstagande och spårbarhet i fråga om råvaror.

Klimatmålen påskyndar tillväxten inom ackumulatorindustrin

Regeringens mål är att Finland ska vara klimatneutralt 2035. Finland har med europeiska mått mätt omfattande mineraltillgångar som kan utnyttjas till exempel vid tillverkning av ackumulatorer. Trots att antalet elbilar fortfarande är blygsamt genomgår trafiken en stor omvälvning globalt, och prognoserna för elektrifieringen av trafiken ser ljusa ut.

- I Finland arbetar man för närvarande för högtryck för att man ska komma med i den ackumulatorindustri som bildas i Europa, säger branschchef Heino Vasara från närings -, trafik - och miljöcentralen i Lappland.

Branschtjänst:

  • sakkunnignätverk under ledning av arbets- och näringsministeriet
  • sammanställer, analyserar och förmedlar information om företagens verksamhetsmiljö som underlag för beslutsfattande
  • målet är att stödja företagens framgång, tillväxt och internationalisering

Nya gruvor har öppnats

Under 2019 har två nya gruvor öppnats.  I slutet av mars öppnades en silvergruva i Taivaljärvi i Sotkamo och i februari öppnades en guldgruva i Kaapelikulma i Valkeakoski.

Branschrapporten om gruvbranschen för 2019 gavs ut den 29 oktober 2019 i Levi i Kittilä som en del av det internationella evenemanget inom gruv- och mineralindustrin.

Ytterligare information:
Heino Vasara, branschchef, närings-, trafik- och miljöcentralen i Lappland, tfn 029 503 9698
Katri Lehtonen, utvecklingschef, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 064 926
Riikka Aaltonen, gruvöverinspektör, arbets- och näringsministeriet, tfn 050 396 1316

Branschrapporterna är en analytisk publikationsserie om affärsverksamhetens situationer och framtidsutsikterna i Finland inom olika branscher. Rapporterna har sammanställts av respektive branschchef. Som källor används senast tillgängligt inhemskt och internationellt statistikmaterial samt prognosuppgifter.

Tillbaka till toppen