ANM Branschtjänst

Branschtjänsten är arbets- och näringsministeriets expertfunktion som samlar, analyserar och förmedlar information om affärslivets verksamhetsbetingelser till grund för företagens och aktörernas beslut.

Målet för branschtjänstens verksamhet är att stöda företagens framgång, tillväxt och internationalisering.

Branschtjänstens verksamhet bygger på stark expertkompetens och erfarenhet, teknik och handlingskoncept som är i takt med tiden samt på intensiva kontakter med kunder, företag och intressentgrupper.

Former för expertarbete är bl.a. branschspecifik prognostisering samt bedömning av den regionala utvecklingen, kompetensutveckling och kanalisering av den offentliga finansieringen.

Publikationer och tjänster

Branschtjänstens informationstjänst omfattar följande rapporter och översikter:

  • Branschrapporter (på finska, med referat på svenska)
  • Branschutsikter (på finska)
  • SMF-branschbarometrar (på finska)
  • Regionala utvecklingsutsikter (på finska)

Branschtjänsten ordnar regionala seminarier och tillställningar för offentliggörande av branschrapporter. Till många av dessa tillställningar är inträdet fritt. En del av tillställningarna kan följas som en webcast-sändning via en länk som lagras på den här webbplatsen.

Branschtjänsten upprätthåller statistikbasen Toimiala Online och uppdaterar automatiskt statistikbilderna.

       OBS! Statistikbasen Toimiala Online är tillfälligt ur funktion.