Hyppää sisältöön

Lindström jakaa selvitysmiehen huolen: kilpailukieltosopimusten sääntelyä tiukennettava

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 12.6.2018 12.29
Tiedote

Työministeri Jari Lindström asettaa alkusyksystä kolmikantaisen työryhmän selvittämään kilpailukieltosopimusten lainsäädännön muutostarpeet. Lindström kertoi asiasta salassapito- ja kilpailukieltosopimuksia tarkastelleen Jukka Ahtelan selvityksen julkistuksessa Helsingissä 12.6.2018.

- Ahtelan selvitys osoittaa, että kilpailukieltosopimuksia tehdään liian usein ilman yksilöidympää pohdintaa niiden tarpeellisuudesta. Usein esiin tuotu havainto on se, että kilpailukieltosopimus tehdään, vaikka salassapitosopimuksellakin pärjättäisiin, arvioi ministeri Lindström.

Selvitysmies Ahtelan mukaan kilpailukieltosopimuksien käytössä voidaan yksittäistapauksissa puhua jopa väärinkäytöksistä, mutta ehkä yleisempi ilmiö on jonkinasteinen standardisoitu käytäntö. Tällöin jää usein arvioimatta erityisesti se, täyttyykö lain edellyttämä erityisen painavan syyn edellytys. Sinänsä kilpailukieltosopimus on oikein käytettynä yrityksille tarpeellinen väline salassa pidettävän tiedon suojaamiseksi ja kilpailuaseman turvaamiseksi.

Ei tarvetta salassapitosopimusten sääntelyn muutoksiin

Salassapitosopimukset ovat käytännössä tulleet osaksi normaalia yritysten henkilöstöpolitiikkaa. Niitä tehdään lähes kaikilla aloilla ja koskettavat nykyään perinteisen johdon ja asiantuntijoiden lisäksi myös suorittavaa porrasta.

Salassapitosopimuksiakoskeva käytäntö ja oikeustila eivät Ahtelan mukaan vaikuta olevan erityisen ongelmallisia. Tarvetta säätelyn muutoksiin ei ole. Erityisesti tätä puoltavat myös uuden liikesalaisuuslain selvennykset nykyiseen oikeustilaan.

Kilpailukieltosopimuksella rajoitetaan työntekijän oikeutta tehdä uusi työsopimus, kun mahdollinen uusi työnantaja harjoittaa kilpailevaa toimintaa nykyisen työnantajan kanssa. Sopimuksella voidaan myös rajoittaa työntekijän oikeutta harjoittaa omaan lukuunsa kilpailevaa toimintaa.

Selvitys kilpailukieltosopimusten ja salassapitosopimusten käytöstä

Lisätiedot: 

selvitysmies Jukka Ahtela, Ahtela Consulting Oy, p. 040 550 7978
hallitusneuvos Tarja Kröger, TEM, p. 029 504 8937

 
Sivun alkuun