Hoppa till innehåll

Lindström delar utredares oro: bestämmelserna om konkurrensförbudsavtal bör skärpas

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 12.6.2018 12.29
Pressmeddelande

Arbetsminister Jari Lindström kommer i höst att tillsätta en arbetsgrupp på trepartsbasis för att utreda behoven av att ändra bestämmelserna om konkurrensförbudsavtal i lagstiftningen. Det berättade Lindström när den utredning som Jukka Ahtela gjort om sekretessavtal och konkurrensförbudsavtal presenterades i Helsingfors den 12 juni 2018.

– Ahtelas utredning visar att konkurrensförbudsavtal alltför ofta ingås utan något mer specifikt övervägande av om de verkligen behövs. En observation som ofta framkommer är att konkurrensförbudsavtal ingås trots att det skulle räcka med t.ex. ett sekretessavtal, bedömer minister Lindström.

Enligt utredaren Ahtela kan man i enstaka fall till och med tala om missbruk vid användning av konkurrensförbudsavtal, men ett kanske vanligare fenomen är någon grad av standardiserad praxis. Då görs det ofta ingen bedömning av om det föreligger ett sådant synnerligen vägande skäl som enligt lag är en förutsättning för konkurrensförbudsavtal. I sig är ett konkurrensförbudsavtal, när det används rätt, ett behövligt verktyg för företag för att skydda sekretessbelagd information och trygga sin konkurrenskraft.

Inget behov av ändringar i bestämmelserna om sekretessavtal

Sekretessavtal har i praktiken blivit en del av den normala personalpolitiken hos företag. De ingås inom nästan alla branscher och gäller numera inte bara ledning och sakkunniga, vilket de traditionellt sett gjort, utan även anställda i utförande arbete.

Praxis och rådande rättsläge i fråga om sekretessavtalen verkar enligt Ahtela inte vara särskilt problematiska. Det finns inget behov av att ändra regleringen av dem. En särskild motivering till det är också att den nya lagen om företagshemligheter tydliggör det rådande rättsläget.

Genom konkurrensförbudsavtal begränsas arbetstagarens rätt att ingå ett nytt arbetsavtal, om den eventuella nya arbetsgivaren bedriver verksamhet som konkurrerar med den nuvarande arbetsgivaren. Arbetstagarens rätt att för egen räkning bedriva konkurrerande verksamhet kan också begränsas genom avtalet.

Utredningen (på finska) 

Ytterligare upplysningar:
Jukka Ahtela, utredare, Ahtela Consulting Oy, tfn 040 550 7978
Tarja Kröger, regeringsråd, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 8937

Tillbaka till toppen