Hyppää sisältöön
Media

Tarkastus ELY-keskusten koronatuista on valmistunut

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 18.6.2021 13.55
Tiedote

Työ- ja elinkeinoministeriön tilaama tarkastus ELY-keskusten avustuksista pk-yritysten kehittämishankkeisiin on valmistunut. Tarkastuksen tavoitteena oli tuottaa tietoa koronaepidemian takia myönnetyn rahoituksen ohjauksesta, valvonnasta ja raportoinnista. Tarkastuksen on tehnyt työ- ja elinkeinoministeriön toimeksiannosta BDO Audiator Oy.

– Tarkastus antaa meille tärkeää tietoa siitä, miten voimme jatkossa varautua paremmin poikkeustilanteisiin ja kehittää avustusten ohjausta, valvontaa ja raportointia, toteaa hallitusneuvos Mikko Ojala

Koronarahoituksen valmistelut aloitettiin TEM:ssä vuonna 2020 maaliskuun puolessa välissä. Haku oli avoinna 30.3.–8.6.2020. Ensimmäiset päätökset annettiin huhtikuun 2020 alussa. Avustushakemuksia jätettiin ELY-keskuksiin yli 33 000 kappaletta, joissa haettiin avustuksia hieman yli miljardi euroa. Myönteisiä päätöksiä tehtiin hiukan yli 22 500 kappaletta ja avustuksia myönnettiin 335,3 miljoonaa euroa.

Avustusprosessi otettiin käyttöön nopeasti 

Tarkastuksen perusteella työ- ja elinkeinoministeriö, KEHA-keskus ja ELY-keskukset toimivat erittäin nopeasti kevään 2020 koronakriisitilanteessa. Avustusmuodot, hakija- ja viranomaisohjeet sekä päivitetty tietojärjestelmä korona-avustusten hakemista ja käsittelyä varten saatiin tehtyä noin kahdessa viikossa.

Poikkeustilanne otettiin huomioon monilla tavoin: avustusten ehtoja muutettiin, hakuprosessia yksinkertaistettiin ja hakijoille järjestettiin neuvontaa avustuksista ja niiden hakemisesta. 

Nopeasti käyttöön otetussa järjestelmässä myös kehitettävää 

ELY-keskuksilla ei ole ollut erillistä korona-avustusten rahoitusprosessin laadunvalvontaa. Laatua on kuitenkin varmistettu riskiperusteisesti ja tarkastushavaintojen perusteella jälkikäteen keväällä 2021. 

Kriisinhoidon näkökulmasta kyseessä oli pitkäkestoinen avustusmuoto. Kriisi alkoi keväällä 2020 ja tarkastuksen valmistumisen aikana toukokuussa 2021 osa hankkeista oli edelleen kesken. 

Tuettava toiminta rahoitushakemuksessa ja saavutetut tulokset ei osassa rahoitetuista hankkeista ilmene loppuraportista selkeästi. Tämä on aiheuttanut tulkinnanvaraisuutta rahoitusehtojen todentamisessa. 

Tarkastuksen aikana pienessä osassa hankkeita havaittiin puutteita tai tulkinnanvaraisuuksia rahoituskelpoisuudessa. Näiden läpikäynti on aloitettu ja saatettu osittain loppuun. 

Keskimääräinen käsittelyaika on ollut hakijoiden näkökulmasta pitkä johtuen erittäin suuresta hakemusmäärästä suhteessa ELY-keskusten henkilöresursseihin.Koronatuista käynnissä tarkastukset – myös vaikutukset tutkitaan

Työ- ja elinkeinoministeriö teettää ulkopuoliset tarkastukset valtion varojen käytön oikeellisuudesta koronakriisissä. Tarkastuksissa arvioidaan Business Finlandin koronatukea, ELY-keskusten koronatukea, kuntien myöntämää yksinyrittäjän tukea ja ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskuksen eli KEHA-keskuksen myöntämää ravintolatukea.
Tarkastus kattaa koko prosessin tuen hakemisesta sen myöntämiseen ja maksamiseen, käyttöön sekä valvontaan. 

Koronatukien lyhyen ja pitkän aikavälin vaikutukset tutkitaan erikseen

Tarkastusten lisäksi työ- ja elinkeinoministeriö teettää arvioinnin koronatukien vaikutuksista. Ensimmäisessä vaiheessa arvioidaan koronatukien lyhyen aikavälin vaikutuksia. Tarkastelussa on erityisesti, miten tuet kohdentuivat, ehkäisivätkö ne konkursseja, miten ne edistivät työllisyyttä ja millaisia vaikutuksia niillä oli uusiutumiseen ja tuottavuuteen. Hankkeesta vastaa työ- ja elinkeinoministeriön yhteydessä toimiva riippumaton yritystukien tutkimusjaosto, joka tekee omia itsenäisiä arviointeja sekä kilpailuttaa taustatutkimukselle toteuttajat. 

Koronatukien pitkän aikavälin vaikutuksista on luvassa tietoa vuosina 2021–2023 kahdessa erillisessä arvioinnissa.


Lisätiedot:
tarkastusneuvos Juha Pekka Niemi, TEM, puh. 029 504 8038 
hallitusneuvos Mikko Ojala, TEM, puh. 029 506 3506

 
Sivun alkuun