Hoppa till innehåll

En omfattande utvärdering inleds: Coronastödens effekter på företag och ekonomin

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 18.8.2020 10.00 | Publicerad på svenska 18.8.2020 kl. 15.06
Pressmeddelande
Text

Arbets- och näringsministeriet inleder en oberoende utvärdering av företagsstöd som har tagits i bruk på grund av en likviditetskris i företag till följd av coronaläget. Målet är att utreda effekter på kort och lång sikt av stöden samt producera information för politiska beslutsfattare inför framtida kriser. Dessutom görs en granskning av användningen av stödmedlen. Den stegvisa utvärderingen infaller åren 2020–2023.

– Under våren och sommaren infördes nya företagsstöd och gamla utvidgades med en snabb tidtabell när man ville förebygga konkurser, arbetslöshet och en ekonomisk kris i företag i coronaläget. Nu vill vi utvärdera effekterna av stödet inför framtiden. Utvärderingen ökar transparensen i statens verksamhet, och den evidensbaserade informationen kan utnyttjas i framtida beslut, säger avdelningschef Ilona Lundström vid arbets- och näringsministeriet.

Det är fråga om en stegvis och långsiktig utvärdering som genomförs av flera aktörer. Vid genomförandet av delprojekten används konkurrensutsättning och oberoende sakkunnigorganisationer. 

Statens coronafinansiering uppgick sammanlagt till ca 22 miljarder euro i mars–juni 2020. Av detta är 10,2 miljarder euro marknadsmässig finansiering, dvs. lån (Statens pensionsfond och Finlands Bank), Finnveras borgensfullmakter för lån eller Industriinvesteringens kapitalplaceringsprogram, 10,4 miljarder euro i direkta stöd och 1,5 miljarder euro nedsättning av arbetspensionsavgiften. En del av utvärderingen riktar sig till all stödfinansiering, en del till vissa enskilda stödformer.

Coronastödens effekter på kort och lång sikt undersöks separat

I den första fasen bedöms effekterna av coronastöden på kort sikt. Särskilt granskas hur stöden riktades, om de förebyggde konkurser, hur de främjade sysselsättningen och vilka effekter de hade på förnyelse och produktivitet. För projektet ansvarar en oberoende forskningssektion för företagsstöd som finns i anslutning till arbets- och näringsministeriet och som utför egna självständiga utvärderingar samt konkurrensutsätter dem som genomför bakgrundsforskningen. Konkurrensutsättningen av bakgrundsforskningen pågår som bäst och man hoppas att de första resultaten fås inom ett halvt år.

Information om coronastödens effekter på lång sikt ges i två separata utvärderingar 2021–2023. Forskningssektionen för företagsstöd genomför en politikanalys av stöden, där man bland annat granskar om de valda stöden var riktiga, vilken roll finansieringen på marknadsvillkor hade i sin helhet och vilka politikmetoder som lämpar sig för olika ekonomiska kriser och ett visst behov.

– En oberoende undersökning av coronastöden är mycket viktig med tanke på stödens omfattning och deras ovanligt stora samhälleliga betydelse. Stöden lämpar sig väl för bedömning av forskningssektionen, men det finns gott om arbete även för andra forskare. Forskningssektionen publicerar sina utvärderingar i sina kommande rapporter, där man utnyttjar både sektionens egna analyser och resultaten av de undersökningar som beställs, konstaterar Seija Ilmakunnas, ordförande för forskningssektionen för företagsstöd.

I utvärderingen av coronastödens effekter fokuserar man å sin sida på effekterna av vissa stöd i förhållande till de mål som satts upp för dem samt på den långsiktiga produktiviteten, strukturell förnyelse av ekonomin och den ekonomiska tillväxten. Dessutom undersöks andra konsekvenser. Arbets- och näringsministeriet konkurrensutsätter den som genomför utvärderingen.

Granskning av användningen av statliga medel ökar transparensen

Dessutom låter arbets- och näringsministeriets ansvarsområde för revision och auditering under hösten utföra externa granskningar av att användningen av statliga medel är korrekt. Vid granskningen bedöms Business Finlands coronastöd, närings-, trafik- och miljöcentralernas coronastöd, stöd för ensamföretagare som beviljas av kommuner och restaurangstöd som beviljas av närings-, trafik- och miljöcentralernas samt arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och förvaltningscenter, dvs. utvecklings- och förvaltningscentret.

Granskningen omfattar hela processen från ansökan om stöd till beviljande, utbetalning, användning och övervakning av stödet. En utvärdering av Business Finlands stöd har redan färdigställts. Bedömningen gällde ansökan om och bedömning av stödet. Nu fokuserar utvärderingen på övervakning, utbetalning och användning av stödet.

Ytterligare information:

Ilona Lundström, överdirektör, avdelningschef, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7186
Anne Rothovius, konsultativ tjänsteman, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 506 3532
Antti Joensuu, direktör, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 506 3697 (revision)
Seija Ilmakunnas, ordförande för forskningssektionen för företagsstöd, tfn 050 362 9270 (forskningssektionens utvärderingar)

Tillbaka till toppen