Hyppää sisältöön

TEM antoi perustellun päätelmän Loviisan ydinvoimalaitoksen jatkon YVA-selostuksesta

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 14.1.2022 13.44
Tiedote
Kuvassa Loviisan ydinvoimala

Työ- ja elinkeinoministeriö antoi 14.1.20221 perustellun päätelmän Fortum Power and Heat Oy:n Loviisan ydinvoimalaitoksen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta. Päätelmässä TEM kertoo yhteysviranomaisena näkemyksensä hankkeen merkittävistä ympäristövaikutuksista. Se perustuu arviointiselostukseen, annettuihin lausuntoihin ja mielipiteisiin sekä ministeriön omaan tarkasteluun.

YVA-menettelyssä arvioitiin Loviisan ydinvoimalaitoksen käytön jatkamista enintään noin 20 vuodella tai vaihtoehtoisesti laitoksen käytöstä poistamista voimassa olevien käyttölupajaksojen päätyttyä. Loviisa 1 ja 2 -yksiköiden ja niiden ydinpolttoaine- ja ydinjätehuollon kannalta tarpeellisten rakennusten nykyisin voimassa olevat käyttöluvat päättyvät vuosina 2027 ja 2030. 

Kansallisen YVA-menettelyn lisäksi hankkeeseen sovellettiin myös valtioiden rajat ylittävien ympäristövaikutusten arviointimenettelyä niin sanotun Espoon sopimuksen mukaisesti.

YVA-menettelyn jälkeen yhtiö tekee päätöksen, haetaanko voimalaitosyksiköille uusia käyttölupia, vai poistetaanko ne käytöstä.

Arviointiselostus täyttää YVA-lainsäädännön vaatimukset – vaihtoehtojen vertailu riittävää

Perustellussa päätelmässä työ- ja elinkeinoministeriö toteaa arviointiselostuksen täyttävän YVA-lainsäädännön vaatimukset. Tarkastelluilla vaihtoehdoilla ei todettu olevan sellaisia merkittäviä haitallisia ympäristövaikutuksia, joita ei voitaisi hyväksyä, estää tai lieventää hyväksyttävälle tasolle. Ydinvoimalaitoksen merkittävin normaalikäytön aikainen vaikutus on jäähdytysveden purkamisen kuljettama lämpökuorma lähimerialueelle. 

Ministeriön mukaan selostuksessa eri vaihtoehtojen vertailu on toteutettu riittävällä tavalla. Käytön jatkamisen ympäristövaikutukset ovat kokonaisuutena suuremmat kuin pelkän käytöstä poistamisen ympäristövaikutukset, sillä myös voimalaitos, jonka käyttöä nyt jatkettaisiin, on lopulta poistettava käytöstä. 

Hankevaihtoehtojen ympäristövaikutuksia arvioitaessa täytyy kuitenkin lisäksi huomioida hankkeen energiataloudellinen merkitys, joka on valtakunnallisesti erittäin suuri. 

Työ- ja elinkeinoministeriö antaa perustellun päätelmän tiedoksi julkisella kuulutuksella. Ministeriö toimittaa perustellun päätelmän hankkeesta vastaavalle, asianomaisille viranomaisille ja kaikille lausuntopyynnön saaneille. Päätelmä toimitetaan myös ympäristöministeriölle, joka välittää sen YVA-menettelyyn osallistuneille muille valtiolle.

Perusteltu päätelmä, YVA-selostus sekä lausuntoaikana saadut lausunnot ja mielipiteet on julkaistu työ- ja elinkeinoministeriön verkkosivuilla osoitteessa www.tem.fi/loviisan-yva-selostus 

Lisätiedot:
erityisasiantuntija Jaakko Louvanto, TEM, puh. 050 444 9763 jaakko.louvanto(at)gov.fi
erityisasiantuntija Linda Kumpula, TEM, puh. 050 412 4425, linda.kumpula(at)gov.fi
 

 
Sivun alkuun