Hyppää sisältöön

Uusi laki selkeyttäisi sääntelyä aerosolien valvonnasta

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 3.9.2020 14.06
Uutinen
Aerosolipullo

Hallitus esittää uutta lakia aerosolien vaatimustenmukaisuudesta. Uudella lailla varmistettaisiin, että markkinoilla olevat aerosolit täyttävät niitä koskevat vaatimukset ja ovat turvallisia. Lisäksi esityksellä yhdenmukaistettaisiin sääntelyä aerosolien valvonnasta.

Tarkoitus on irrottaa aerosolien tuotevaatimukset kemikaaliturvallisuuslaista ja säätää niitä koskeva uusi tuotelaki. Erillinen tuotelaki mahdollistaa tulevaisuudessa joustavamman reagoinnin mahdollisiin aerosoleja koskeviin EU-säädösmuutoksiin ja selkeyttää aerosolien valvontaa koskevaa sääntelyä.

Esityksellä yhdenmukaistettaisiin valvontaa koskevaa sääntelyä lisäämällä aerosoleja koskeva sääntely markkinavalvontalain soveltamisalaan.

Teknisiä muutoksia lainsäädäntöön

Kyseessä on lainsäädäntötekninen uudistus. Esityksessä ei ehdoteta muutoksia voimassaolevien EU-säädöksiin perustuviin aerosolien turvallisuusvaatimuksiin eikä aseteta uusia vaatimuksia. Uudistus edistää tavoitetta saattaa kemikaaliturvallisuuslaki koskemaan ainoastaan vaarallisia kemikaaleja tai räjähteitä sisältävien tuotteiden käytönaikaista turvallisuutta ja niiden valvontaa.

Hallitus antoi esityksen eduskunnalle 3.9.2020. Uudistuksen on tarkoitus tulla voimaan mahdollisimman pian.

Lisätiedot:

hallitussihteeri Sirpa Sillstén, TEM, p. 0295 047 094

 
Sivun alkuun