Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt

Naturproduktsbranschen förväntar sig tillväxt från den inter-nationella marknaden

Arbets- och näringsministeriet
10.11.2017 10.27
Pressmeddelande

De små och medelstora företagen inom naturproduktsbranschen anser att de allmänna konjunkturutsikterna är klart mer positiva än för ett år sedan. Också utsikterna i fråga om lönsamhet, soliditet, innovationer och antalet beställningar är ljusare än i fjol höstas.

Uppgifterna framgår av den SMF-företagsbarometer som arbets- och näringsministeriet, Finnvera och Företagarna i Finland publicerar två gånger om året. I rapporten granskas små och medelstora företags konjunkturförväntningar, tillväxt och förnyelse, internationalisering, utvecklingsbehov och ‑hinder samt digitalisering inom affärsverksamheten.

– För närvarande finns det global efterfrågan på finländska fabrikat som baserar sig på naturprodukter och Finland är i ett klart överläge på denna marknad, berättar Anne Ristioja som är branschchef för naturproduktsbranschen vid NTM-centralen i Lappland.  

Naturproduktsbranschen satsar för tillfället på investeringar, lansering av nya produkter och tjänster samt på utvidgning till nya marknader. Företagen inom branschen har aktivt deltagit i marknadsföringsresorna för programmet Food from Finland (FFF). Genom FFF-programmet har också nya marknadsföringsmöjligheter hittats för mikroföretag och små och medelstora företag.

Vid företagen inom denna bransch råder det en starkare tro på att det är möjligt att anställa ny personal än hos andra små och medelstora företag. Av respondenterna vid SMF-företagen inom branschen uppskattade 24 procent att antalet anställda kommer att öka inom det närmaste året, endast tre procent förutspådde att personalen minskar. Enligt företagen inom branschen är det lätt att hitta arbetskraft och tillgången på utbildning inom branschen är god.  

Den allmänna kostnadsnivån upplevs som det klart största hindret för utveckling. Vid företagen inom naturproduktsbranschen framhävs också regleringen som ett hinder för utveckling tydligare än hos andra små och medelstora företag, eftersom många produkter är föremål för debatt, när det t.ex. gäller tolkningen av förordningen om nya livsmedel samt hälsopåståenden i samband med naturprodukter.  

Trender är underleverantörskedjor, digitalisering och formgivning

Vid företagen syns tillväxten också som ökade underleveranser. I och med underleverantörsmodellen har företagen inom branschen möjlighet att växa snabbt utan stora investeringar. Utmaningen har dock varit att hitta inhemska aktörer för alla faser i produktionskedjan.  Att utveckla fungerande råvaru- och produktionsnätverk kommer också att utgöra ett av de viktigaste utvecklingsobjekten inom naturproduktsbranschen.

Företagen inom naturproduktsbranschen har tagit i bruk digitala verktyg flitigare än andra företag. De utnyttjar egna webbplatser och näthandeln oftare än små och medelstora företagare i genomsnitt. Tre av fem företag inom naturproduktsbranschen drar nytta av formgivningen. Utvecklingen syns särskilt i förpackningarna och man satsar på dem.

Natusproduktbranchens SMF-företagsbarometer (på finska)

Ytterligare upplysningar:
Anne Ristioja, branschchef, NTM-centralen i Lappland, tfn 029 503 7118
Esa Tikkanen, utvecklingschef, tfn 029 506 3681

 
Sivun alkuun