Kolumnit

Teemavuosi nosti esiin työikäisten osaamista Euroopassa ja Suomessa

23.5.2024 9.17
Kuvassa ovat kirjoittajat, vasemmalla neuvotteleva virkamies Ulla-Jill Karlsson opetus- ja kulttuuriministeriöstä ja oikealla erityisasiantuntija Teea Oja työ- ja elinkeinoministeriöstä.
Euroopan osaamisen teemavuotta vietettiin 9.5.2023–8.5.2024 Euroopan komission aloitteesta. Teemavuoden tavoitteena oli kiinnittää huomio työikäisten osaamiseen. Vaikka teemavuosi päättyi, työ osaamisen tunnistamisen, näkyväksi tekemisen ja kehittämisen eteen jatkuu.

Työyhteisöjen heterogeenisuus on rikkautta monella tapaa

22.5.2024 8.05
Kuvassa on alivaltiosihteeri Elina Pylkkänen työ- ja elinkeinoministeriöstä.
Julkisen työnvälityksen tiedot huhtikuulta kertovat, että työttömyyden kasvu on pysähtynyt. Työmarkkinaennusteemme mukaan työttömien määrä alkaa kääntyä laskuun. Trendiä todistaa myös se, että lomautukset ovat vähentyneet jo tammikuusta lähtien. Uusia työttömyysjaksoja on aiempaa vähemmän. Työttömyyden kasvu on pitkälti lisääntyvää pitkäaikaistyöttömyyttä, sillä muiden kuin pitkäaikaistyöttömien määrä laskee jo hieman.

Kansallista avaruusstrategiaa päivitetään

3.5.2024 9.24
Kuvassa on erityisasiantuntija Tero Vihavainen työ- ja elinkeinoministeriöstä.
Työ- ja elinkeinoministeriö on asettanut työryhmän päivittämään kansallista avaruusstrategiaa vuosille 2024–2030. Päivityksessä keskitytään avaruuspalveluiden laajempaan hyödyntämiseen yhteiskunnassa, erityisesti turvallisuuden, puolustuksen ja huoltovarmuuden näkökulmasta.

Suomalaiset ovat kuin ovatkin yritteliästä kansaa

24.4.2024 8.08
Kuvassa on alivaltiosihteeri Elina Pylkkänen työ- ja elinkeinoministeriöstä.
Maaliskuun työllisyysluvut näyttävät heikoilta verrattuna vuoden takaiseen. Vaikka työttömien lukumäärä on kasvanut vain vähän helmikuusta, huolta herättää korkeakoulutettujen työttömien määrän kasvu.

Uusi aika, uusi mineraalistrategia

18.4.2024 9.42
Kimmo Tiilikainen
Mineraalien kasvava tarve energiasiirtymän, digitalisaation ja puolustusteknologian tarpeisiin on noussut ennen näkemättömällä tavalla keskusteluun ympäri maailman.

Ydinenergiakolumni: Brysselin koneeseen kannattaa astua

11.4.2024 15.17
Juho Korteniemi
”Ydinenergialla tuotetulle sähkölle oli kylmillä talvikeleillä todellakin kysyntää. Aiempaa haastavampi energiamarkkinatilanne on lisännyt ymmärrystä ydinenergian käytölle myös ympäri Eurooppaa. Kannustankin suomalaisia aktiivisuuteen EU:n suuntaan. Brysselin koneeseen kannattaa astua”, kirjoittaa teollisuusneuvos Juho Korteniemi kolumnissaan.

Työllisyys on tärkeää, mutta työvoiman tuottavuus ratkaisee

26.3.2024 8.12
Kuvassa on alivaltiosihteeri Elina Pylkkänen työ- ja elinkeinoministeriöstä.
Tuoreet työnvälitystilaston tiedot helmikuulta osoittavat, että työmarkkinoiden tilanne on odottava. Muutoksia suuntaan tai toiseen ei tammikuun lukuihin verrattuna ole juurikaan tapahtunut. Eniten työttömyyttä kohtaavat suhdanneherkkien alojen työntekijät, nuoret, yli 55-vuotiaat ja ennen kaikkea ulkomaalaistaustaiset.

Energia- ja ilmastostrategia valmistelussa – puhtaat investoinnit avainasemassa

25.3.2024 10.01
Riku Huttunen puolilähikuvassa
Riku Huttunen
Puhtaan energian Suomi on pääministeri Petteri Orpon hallituksen ohjelman pääteemoja. Tulevien vuosien energia- ja ilmastopoliittiset toimet linjataan laajassa kansallisessa strategiassa. Keskeistä on luoda ennakoitava ja taloudellisesti kestävä pohja niille suurille investointipanoksille, joita tarvitaan paitsi ilmastotavoitteiden edistämiseksi myös kansantaloutemme kääntämiseksi kasvuun.

Tekoäly tuottamaan lisätehoa yritys- ja viranomaistoimintaan

20.2.2024 8.09
Kuvassa on alivaltiosihteeri Elina Pylkkänen työ- ja elinkeinoministeriöstä.
Tammikuun työllisyyskatsaus vahvistaa joulukuussa näkyviin noussutta käännettä parempaan. Avoimien työpaikkojen määrä on joulukuusta lisääntynyt. Työttömyyskään ei ole kasvanut enää pariin kuukauteen. Tämä on hieno alku vuodelle 2024, ja toivottavasti orastavat lupaukset talouskasvusta toteutuvat.

Matalasuhdanteen vuosi 2023

25.1.2024 8.07
Kuvassa on työ- ja elinkeinoministeriön alivaltiosihteeri Elina Pylkkänen.
Joulukuun katsaus julkisesta työnvälityksestä sisältää sekä hyviä että huonoja uutisia.

Työvoiman liikkuvuus merkitsee myös aivovientiä

22.12.2023 8.11
Alivaltiosihteeri Elina Pylkkänen, työ- ja elinkeinoministeriö.
Viime ajat olemme olleet huolissamme työvoimapulasta monilla eri aloilla, kuten sosiaali- ja terveydenhuollossa, varhaiskasvatuksessa ja monilla tieto- ja viestintätekniikan aloilla. Pelkästään omalla työvoimalla ei näitä työpaikkoja pystytä täyttämään. Siksi olemme muiden Euroopan maiden tapaan houkutelleet työntekijöitä ulkomailta. Työperäinen maahanmuutto onkin lisääntynyt, toteaa alivaltiosihteeri Elina Pylkkänen kolumnissaan. 

Vety mahdollistaa puhtaan siirtymän – ja edellyttää suuria investointeja

15.12.2023 14.33
Riku Huttunen rintakuva
Vety on tähtien polttoaine ja mahdollistaa meidänkin elämämme. Ihmiskunta on vielä lapsenkengissä fuusioydinvoiman valjastamisessa energialähteeksi, joten vedyn rooli maapallolla on toistaiseksi toinen. Perinteisesti se toimii jo monen teollisen prosessin, esimerkiksi öljynjalostuksen raaka-aineena. Uusi, ilmastoperusteinen tarve on hyödyntää puhdasta vetyä fossiilipohjaista tuotantoa korvaavissa prosesseissa.

Työvoiman kysyntä uhmaa matalasuhdannetta

21.11.2023 8.11
Työmarkkinoilla tehdään uudenlaista historiaa. Työpaikkoja on paljon auki, vaikka olemme matalasuhdanteessa. Samalla työvoiman tarjonta on yllättävästi kasvanut ennätyskorkean maahanmuuton seurauksena, toteaa alivaltiosihteeri Elina Pylkkänen kolumnissaan.

Kaasumarkkinoiden värikkäät vaiheet - toimitusvarmuus turvataan

6.11.2023 13.50
Riku Huttunen puolilähikuvassa
On vain neljä vuotta siitä, kun Suomen maakaasutuonti oli käytännössä kokonaan Venäjän putkiyhteyden varassa. Vuonna 2020 valmistui Suomen ja Viron välinen Balticconnector, ja vuosi sitten energiakriisin oloissa Inkoon LNG-terminaali. Hämmästyttävän lyhyessä ajassa Suomessa on siirrytty kaasumonopolista osaksi kansainvälisiä LNG-markkinoita. Balticconnector-putken rikkouduttua tehtävänä on turvata kaasun tasaiset toimitukset talven yli.

Lääkettä rakenteelliseen työttömyyteen

24.10.2023 8.27
Alivaltiosihteeri Elina Pylkkänen
Rakenteellisesta työttömyydestä kärsivät ihmiset tarvitsevat kiireesti koulutusta sellaisille aloille, joilla työvoimaa tarvitaan, kirjoittaa alivaltiosihteeri Elina Pylkkänen kolumnissaan.

Uudelle Tesi-konsernille entistä vahvempi teollisuuspoliittinen tehtävä

4.10.2023 13.34
Elinkeinoministeri Wille Rydman
Elinkeinoministeri Wille Rydman
Hallituksen tärkein tavoite on saada Suomi jälleen kasvun tielle. Valtion pääomasijoitusyhtiöiden, Suomen Teollisuussijoituksen, Business Finland Venture Capitalin, Oppiva Investin ja Ilmastorahaston, yhdistäminen on osa tätä työtä. Yhdistämisellä haetaan yritysten maksimaalista kasvua ja elinkeinopoliittista vaikuttavuutta sekä synergiaetuja. Valtion rajalliset resurssit halutaan mahdollisimman tehokkaaseen käyttöön.

Jaksaako talous vielä sinnitellä työllisyyden varassa?

26.9.2023 8.46
Alivaltiosihteeri Elina Pylkkänen
Taloustieteen perinteisiä teoreettisia lainalaisuuksia on moneen kertaan koeteltu. Usein on jouduttu luopumaan vanhoista talousopeista, kun todellisuus ei tottele paperilla todistettua talousteoriaa. Yksi tällainen kummajaisuus ohitettiin aivan äsken, kirjoittaa alivaltiosihteeri Elina Pylkkänen kolumnissaan.

Paikallinen sopiminen on tätä päivää

7.9.2023 13.08
Alivaltiosihteeri Elina Pylkkänen
Alivaltiosihteeri Elina Pylkkänen
Työ- ja elinkeinoministeriö järjesti viime vuoden tapaan Turun Eurooppa-foorumissa työmarkkinoiden toimivuutta pohdiskelevan tilaisuuden 31.8.2023. Tällä kertaa teemana oli poliittisestikin ajankohtainen paikallinen sopiminen. Painetta paikallisen sopimisen lisäämiselle kasvattaa yhä paheneva pula osaavasta työvoimasta, kirjoittaa alivaltiosihteeri Elina Pylkkänen kolumnissaan.

Yrittäjyydellä kestävää kasvua ja työpaikkoja Suomeen

5.9.2023 9.43
Elinkeinoministeri Wille Rydman ja työministeri Arto Satonen
Elinkeinoministeri Wille Rydman ja työministeri Arto Satonen
Suomi tarvitsee kestävää kasvua. Tämä on hallituksen tärkein talouspoliittinen tavoite. Tarvitsemme kasvua, jotta voimme parantaa julkisen talouden kestävyyttä ja nostaa työllisyysastetta 80 prosenttiin vuoteen 2031 mennessä. Yrittäjillä ja yrityksillä on keskeinen rooli uusien työpaikkojen luojana.

Ydinenergian hyödyntäminen ja sääntely uudistuvat

31.8.2023 9.59
Juho Korteniemi puolilähikuvassa
Juho Korteniemi
Ydinenergialla tuotetaan jo yli 40 prosenttia suomalaisesta sähköstä. Tulevaisuudessa sitä voidaan tuottaa myös nykyistä pienemmissä yksiköissä ja hyödyntää uudenlaisiin tarkoituksiin, kuten teollisuuden ja yhdyskuntien lämmitykseen. Uudenlaiset näkymät edellyttävät uudenlaista otetta myös hallinnossa, toteaa kesäkuun alussa työ- ja elinkeinoministeriön ydinenergia ja polttoaineet -ryhmän päällikkönä aloittanut Juho Korteniemi kolumnissaan.
— 20 Merkintöjä per sivu
Näytetään tulokset 1 - 20 / 91