Päätökset

TEM:n asiat valtioneuvoston yleisistunnossa, raha-asianvaliokunnassa, presidentin esittelyssä

Tilintarkastuslautakunnan asettaminen toimikaudeksi 1.1.2019 - 31.12.2021
TEM valtioneuvoston yleisistunto 13.12.2018 13.00
Työ- ja elinkeinoministeriön hallitussihteerin viran täyttäminen
TEM valtioneuvoston yleisistunto 13.12.2018 13.00
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi siviilipalveluslain muuttamisesta
TEM valtioneuvoston yleisistunto 5.12.2018 10.00
Valtioneuvoston päätös huoltovarmuuden tavoitteista
TEM valtioneuvoston yleisistunto 5.12.2018 10.00