Päätökset

TEM:n asiat valtioneuvoston yleisistunnossa, raha-asianvaliokunnassa, presidentin esittelyssä

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kotoutumisen edistämisestä
TEM valtioneuvoston yleisistunto 5.7.2018 13.00
Suomen Malmijalostus Oy:n oman pääoman korottaminen
TEM valtioneuvoston yleisistunto 5.7.2018 13.00