Päätökset

TEM:n asiat valtioneuvoston yleisistunnossa, raha-asianvaliokunnassa, presidentin esittelyssä

Huoltovarmuusneuvoston asettaminen
TEM valtioneuvoston yleisistunto 13.6.2018 13.00
Valtioneuvoston asetus turvavarastointiohjelmasta
TEM valtioneuvoston yleisistunto 13.6.2018 13.00