Päätökset

TEM:n asiat valtioneuvoston yleisistunnossa, raha-asianvaliokunnassa, presidentin esittelyssä

Huoltovarmuusneuvoston asettaminen

TEM valtioneuvoston yleisistunto 20.6.2024 11.00

Valtioneuvoston asetus julkisista työvoimapalveluista

TEM valtioneuvoston yleisistunto 20.6.2024 11.00

Valtioneuvoston asetus tuloverokertomuksen sisällöstä

TEM valtioneuvoston yleisistunto 20.6.2024 11.00

Valtioneuvoston asetus työvoimapalveluiden ohjauksesta

TEM valtioneuvoston yleisistunto 20.6.2024 11.00