Päätökset

TEM:n asiat valtioneuvoston yleisistunnossa, raha-asianvaliokunnassa, presidentin esittelyssä

Työ- ja elinkeinoministeriön hallitussihteerin viran täyttäminen
TEM valtioneuvoston yleisistunto 17.4.2019 13.00
Työ- ja elinkeinoministeriön neuvottelevan virkamiehen viran täyttäminen
TEM valtioneuvoston yleisistunto 17.4.2019 13.00
Huoltovarmuuskeskuksen vuoden 2018 tilinpäätöksen vahvistaminen
TEM valtioneuvoston yleisistunto 4.4.2019 13.00
Suomen Teollisuussijoitus Oy:n pääoman korottaminen
TEM valtioneuvoston yleisistunto 28.3.2019 13.00