Päätökset

TEM:n asiat valtioneuvoston yleisistunnossa, raha-asianvaliokunnassa, presidentin esittelyssä

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kilpailulain muuttamisesta

TEM valtioneuvoston yleisistunto 19.9.2022 18.00

Valtioneuvoston huoltovarmuusselonteko

TEM valtioneuvoston yleisistunto 15.9.2022 13.00

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kaivoslain muuttamisesta

TEM valtioneuvoston yleisistunto 8.9.2022 13.00