Päätökset

TEM:n asiat valtioneuvoston yleisistunnossa, raha-asianvaliokunnassa, presidentin esittelyssä

Valtioneuvoston asetus maakaasun toimitusten selvityksestä ja mittauksesta
TEM valtioneuvoston yleisistunto 10.10.2019 13.00
Valtion ydinjätehuoltorahaston johtokunnan kokoonpanon muutos
TEM valtioneuvoston yleisistunto 19.9.2019 13.00