Päätökset

TEM:n asiat valtioneuvoston yleisistunnossa, raha-asianvaliokunnassa, presidentin esittelyssä

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi päästökauppalain muuttamisesta
TEM valtioneuvoston yleisistunto 8.10.2020 13.00