Päätökset

TEM:n asiat valtioneuvoston yleisistunnossa, raha-asianvaliokunnassa, presidentin esittelyssä

Suomen Malmijalostus Oy:n oman pääoman korottaminen
TEM valtioneuvoston yleisistunto 9.7.2020 13.00
Suomen Teollisuussijoitus Oy:n oman pääoman korottaminen
TEM valtioneuvoston yleisistunto 9.7.2020 13.00