Päätökset

TEM:n asiat valtioneuvoston yleisistunnossa, raha-asianvaliokunnassa, presidentin esittelyssä

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työaikalain muuttamisesta
TEM valtioneuvoston yleisistunto 14.11.2019 13.00
Muutos Huoltovarmuuskeskuksen hallituksen kokoonpanossa
TEM valtioneuvoston yleisistunto 31.10.2019 13.00
Valtioneuvoston asetus maakaasun toimitusten selvityksestä ja mittauksesta
TEM valtioneuvoston yleisistunto 10.10.2019 13.00