Päätökset

TEM:n asiat valtioneuvoston yleisistunnossa, raha-asianvaliokunnassa, presidentin esittelyssä

Valtiontakuurahaston talousarvion vahvistaminen vuodelle 2018
TEM raha-asiainvaliokunta 28.12.2017 13.00