Päätökset

TEM:n asiat valtioneuvoston yleisistunnossa, raha-asianvaliokunnassa, presidentin esittelyssä

Huoltovarmuuskeskuksen vuoden 2020 tilinpäätöksen vahvistaminen
TEM valtioneuvoston yleisistunto 15.4.2021 13.00
Työ- ja elinkeinoministeriön alivaltiosihteerin viran täyttäminen
TEM valtioneuvoston yleisistunto 15.4.2021 13.00