Päätökset

TEM:n asiat valtioneuvoston yleisistunnossa, raha-asianvaliokunnassa, presidentin esittelyssä

Alueiden uudistumisen neuvottelukunnan asettaminen

TEM valtioneuvoston yleisistunto 28.9.2023 11.00

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi siviilipalveluslain muuttamisesta

TEM valtioneuvoston yleisistunto 21.9.2023 13.00

Neste Oyj:n osakkeiden hankkiminen

TEM valtioneuvoston yleisistunto 21.9.2023 13.00