Päätökset

TEM:n asiat valtioneuvoston yleisistunnossa, raha-asianvaliokunnassa, presidentin esittelyssä

Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n oman pääoman korottaminen
TEM valtioneuvoston yleisistunto 15.11.2018 13.00
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi päästökauppalain muuttamisesta
TEM valtioneuvoston yleisistunto 8.11.2018 13.00
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vuosilomalain muuttamisesta
TEM valtioneuvoston yleisistunto 1.11.2018 13.00