Tarjous- ja lausuntopyynnöt

Tässä osiossa julkaistaan työ- ja elinkeinoministeriön omia lausuntopyyntöjä ja valikoidusti ministeriön käynnissä olevia tarjouspyyntöjä.

Kattavammin ministeriön tarjouspyynnöt löytyvät julkisten hankintojen HILMA-ilmoituskanavasta.