Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt

Finländska företag och kommuner sparar årligen hundratals miljoner i energikostnader

Arbets- och näringsministeriet
15.6.2017 14.00
Pressmeddelande

De energisparåtgärder som företagen och kommunerna i Finland vidtog åren 2008–2016 effektiviserade energiförbrukningen med nästan 16 terawattimmar i slutet av 2016. Detta överskrider den årliga förbrukningen av värmeenergi i bostadshöghusen i hela Finland. De tjugo framgångsrika åren med energieffektivitetsavtal och inledningen av en ny avtalsperiod firades på Finlandiahuset i dag.

Samtidigt belönades aktörer som har utmärkt sig i energieffektivitetsarbetet.

Energieffektivitetsavtal som baserar sig på frivillighet är den primära metoden för Finland att fullgöra EU:s stränga ålägganden om effektivare energianvändning. Avtalen har omfattat en stor del av energiförbrukningen i Finland under de senaste 20 åren.

Avtalen styr aktörerna att fortlöpande höja sin energieffektivitet. De organisationer och företag som har anslutit sig till avtalen uppställer för sig själva ett kvantitativt energisparmål och vidtar åtgärder för att målet ska kunna nås.

Besparingen motsvarar den årliga värmeförbrukningen för nästan två miljoner höghusinvånare

Genom de energisparåtgärder som vidtagits i Finland åren 2008–2016 har man enligt förhandsuppgifter lyckats effektivisera den årliga energianvändningen med sammanlagt 15,9 terawattimmar fram till utgången av avtalsperioden. Besparingen överskrider den årliga förbrukningen av värmeenergi hos Finlands totalt 1,9 miljoner höghusinvånare.

De stora besparingarna har kunnat åstadkommas tack vare det aktiva och engagerade energieffektivitetsarbete som de företag och kommuner som anslutit sig till avtalen har gjort. Besparingen har åstadkommits då hundratals företag och kommuner har vidtagit sammanlagt fler än 20 000 olika åtgärder och investerat klart över en miljard euro i energieffektivitet.

18 ansvarsfulla energianvändare belönades

Arbets- och näringsministeriet, miljöministeriet, Energimyndigheten och Motiva belönade företag och kommuner för resultatrikt och exemplariskt energieffektivitetsarbete åren 2008–2016 i Finlandiahuset den 15 juni 2017.

De som belönades hade utmärkt sig speciellt inom sin egen sektor och blev valda bland de övriga som utfört ett framgångsrikt energieffektivitetsarbete. De belönade aktörerna har vidtagit ytterst målmedvetet många olika energieffektivitetsåtgärder, som bidragit till att de lyckats effektivisera sin energiförbrukning på ett sätt som klart överskrider de mål som satts upp i avtalet. Aktörerna har dessutom årligen lämnat omfattande rapporter om sina åtgärder och de besparingar som åstadkommits med hjälp av dem, vilket är särskilt viktigt med tanke på övervakningen av hur de EU-mål som är bindande för Finland nås.

Av dem som är med i energieffektivitetsavtalet för näringslivet fick följande aktörer hedersomnämnanden: energibolaget Helen Ab, rörsystemtillverkaren Logstor Finland Oy, skogsindustribolaget Metsä Group, läkemedelstillverkaren PCAS Finland Oy, specialbetongtillverkaren Rakennusbetoni- ja Elementti Oy, energibolaget Sallila Energia Oy som verkar inom Egentliga Finland, mjukpapperstillverkaren SCA Hygiene Products Oy Ab, sockerprodukttillverkaren Sucros-konsernen, meijeriprodukttillverkaren Valio Oy, bilindustriserviceföretaget Valmet Automotive Oy, spahotellet Karjalohjan Päiväkumpu Oy, detaljhandelskedjan inom bilhandeln Käyttöauto Oy, logistikserviceandelslaget Tuko Logistics Osuuskunta samt evenemangsarrangören Andelslaget Finlands Mässa.

Bland dem som är med i energieffektivitetsavtalet för kommunsektorn gick hedersomnämnandena till Uleåborgs stad och till samkommunen Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä som är verksam inom Idensalmi, Kiuruvesi, Sonkajärvi och Vieremä. Inom fastighetsbranschen belönades fastighetsbolaget Suomen Yliopistokiinteistöt Oy, som specialiserat sig på förvaltningen av fastigheter inom högskolecampusområden, och fastighetsbolaget Espoon Asunnot Oy, som tillhandahåller hyreslägenhetstjänster.

Med finsk sisu och frivilliga åtgärder redan i 20 års tid

Energieffektivitetsavtalen har utgjort grunden för förbättrad energieffektivitet i Finland redan under de gångna tjugo åren, dvs. en femtedel av Finlands 100-åriga självständighetstid. Systemet med frivilliga energieffektivitetsavtal är något som alla finländare kan vara stolta över. Tack vare avtalen har vi kunnat åstadkomma stora besparingar utan lagstiftning.

Det energistöd som staten beviljar enligt prövning har satt fart på investeringarna i energieffektivitet hos dem som omfattas av avtalet. Under avtalsperioden 2008–2016 har drygt1 800 projekt beviljats sammanlagt 105 miljoner euro i stöd för energiinvesteringar och energibesiktningar.

En stor skara branscher omfattas av energieffektivitetsavtalen

Många branscher har förbundit sig vid de mål för effektiviserad energianvändning som anges i avtalen. Sådana branscher representeras av Finlands Näringsliv EK, Skogsindustrin rf, Livsmedelsindustrin rf, Finsk Energiindustri rf, Bilbranschens centralförbund, Livsmedelsindustriförbundet rf, Förbundet för Finsk Handel FH rf ry, Kemiindustrin rf, Turism- och Restaurangförbundet rf, Teknologiindustrin rf, Finlands Kommunförbund, RAKLI ry samt Olje- och biodrivmedelsbranschen rf. På statens sida svarar arbets- och näringsministeriet, miljöministeriet och Energimyndigheten för avtalen. Genomförandet av avtalen i praktiken stöds av Motiva Oy och i fråga om oljebranschens avtal av bolaget Öljyalan Palvelukeskus Oy och föreningen Lämmitysenergia Yhdistys ry.

Hittills har 356 företag och 49 kommuner och samkommuner anslutit sig till avtalen för den nya avtalsperioden 2017–2025. Målet är återigen att över 60 procent av den totala energiförbrukningen i Finland ska omfattas av avtalen.

Mer information på webben:
www.energiatehokkuussopimukset2017-2025.fi/ (på finska)
www.energiatehokkuussopimukset2017-2025.fi/ (på finska)

Ytterligare upplysningar:
Pentti Puhakka, konsultativ tjänsteman, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 506 4813
Pia Outinen, överingenjör, Energimyndigheten, tfn 029 505 0087

 

 
Sivun alkuun