Hyppää sisältöön

Valtion ydinjätehuoltorahaston johtokunta nimitetty

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 26.10.2017 13.58
Tiedote

Valtioneuvosto asetti 26.10.2017 Valtion ydinjätehuoltorahastolle johtokunnan toimikaudeksi 1.1.2018–31.12.2020. Johtokunnan puheenjohtajana jatkaa professori Eva Liljeblom Svenska handelshögskolanista.

Johtokunnan varapuheenjohtajana toimii osastopäällikkö Hannu Mäkinen valtiovarainministeriöstä ja muina jäseninä hallitusneuvos Heidi Nummela työ- ja elinkeinoministeriöstä ja apulaisjohtaja Anu Sammallahti Valtiokonttorista.

VYR on valtion talousarvion ulkopuolinen rahasto, joka toimii työ- ja elinkeinoministeriön alaisuudessa. Se perustettiin vuonna 1988 kauppa- ja teollisuusministeriön alaisuuteen keräämään ja säilyttämään varat ydinjätehuollon vaatimien toimenpiteiden kustantamiseksi kaikissa olosuhteissa.

Vuodesta 2004 lähtien se on huolehtinut myös ydinalan asiantuntemuksen varmistamiseen liittyvien maksujen perinnästä ja näin kerättyjen varojen jakamisesta Ydinturvallisuustutkimusrahaston ja Ydinjätetutkimusrahaston kautta.

Rahaston toimitusjohtaja on neuvotteleva virkamies Jaana Avolahti työ- ja elinkeinoministeriöstä.

Valtioneuvoston päätös verkossa osoitteessa: tem.fi/paatokset

Lisätiedot:
hallitussihteeri Christina Snellman, TEM. puh. 029 506 0009

 
Sivun alkuun