Hyppää sisältöön

Energiaministerit keskustelevat Linzissä sähkömarkkinauudistuksesta

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 14.9.2018 13.47
Tiedote

Itävallan EU-puheenjohtajakauden epävirallinen energiaministerikokous pidetään Linzissä 17.–18.9.2018. Ministerit keskustelevat sähkömarkkinauudistuksesta osana EU:n puhtaan energian pakettia sekä vetyteknologiasta keinona integroida muuttuvaa uusiutuvaa energiaa energiajärjestelmään. Suomea kokouksessa edustaa asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen.

Ministerit keskustelevat EU:n puhtaan energian paketin sähkömarkkinamallista. Työistunnon painopiste on sähkömarkkina-asetuksessa esitetyissä kapasiteettimekanismien reunaehdoissa sekä keinoista vastata joustavuuden tarpeen lisääntymiseen. Kapasiteettimekanismit ovat hallinnollisia toimenpiteitä, joilla pyritään varmistamaan tuotantoresurssien säilyminen sähköjärjestelmän käytettävissä tietyn toimitusvarmuustason varmistamiseksi. Korvaus perustuu yleisesti laitoksen tuotantotehoon.

Suomi katsoo, että keskeisin keino vastata joustavuuden tarpeen lisääntymiseen on markkinoiden toimivuuden ylläpitäminen ja vahvistaminen. Kapasiteettimekanismien tarve tulee arvioida tarkasti ja huolehtia siitä, että vaikutukset markkinoiden toimintaan ovat mahdollisimman vähäiset.

Sähkömarkkinadirektiivistä ja -asetuksesta on käyty kahdet trilogi-neuvottelut (27.6. ja 11.9.) komission, neuvoston ja EU-parlamentin kesken. Niissä ei ole vielä käsitelty kapasiteettimekanismeja. Itävalta tavoittelee ehdotuksista sopua puheenjohtajuuskaudellaan vuoden loppuun mennessä.

Ministerit keskustelevat myös uusiutuvan energian integroinnista sähköjärjestelmään sekä Itävallan vetyteknologia-aloitteesta (Hydrogen Initiative), jonka jäsenvaltiot ja yritykset voivat halutetussaan allekirjoittaa Linzin kokouksen aikana. Aloite kuvaa vetyteknologioiden mahdollisuuksia eri sektoreilla ja esittää tavoitteita tutkia ja edistää vetyteknologioita. Suomi allekirjoittaa aloitteen, sillä vetyteknologian edistäminen on yksi mahdollinen tie kohti vähähiilisyyttä.

Vaihteleva uusiutuva sähköntuotanto (tuuli- ja aurinkovoima) tuottaa tulevaisuudessa yhä enemmän edullista sähköä hetkellisesti yli tarpeen, jolloin sähkön varastointiratkaisut nousevat keskeiseen rooliin. Nykyään merkittävimmät keinot varastoida sähköä ovat erilaiset akkuvarastot tai pumppuvoimalaitokset, joissa sähkö muutetaan potentiaalienergiaksi pumppaamalla vettä korkealla sijaitsevaan altaaseen. Energiaa voidaan varastoida myös tekemällä sähköllä vetyä. Uusiutuvalla energialla tehtyä vetyä kutsutaan termillä ”sustainable hydrogen” erotuksena fossiiliperusteiseen vetyyn.

Teollisuudessa vetyä käytetään jo paljon kemiateollisuudessa, kuten öljynjalostuksessa. Myös terästeollisuudessa olisi kestävän vedyn käytön kautta suuri päästövähennyspotentiaali. Vetyteknologialla nähdään mahdollisuuksia myös liikenteessä. Polttokenno- eli vetyautot ovat sähköautoja, joissa energia on varastoitu akuston sijaan vetynä.

Lisäksi ministeri Tiilikainen tapaa kokouksessa Suomen tulevaan EU-puheenjohtajuuskauteen liittyen triokumppaneitaan Romaniaa ja Kroatiaa. Maat muodostavat puheenjohtajatrion, joka määrittelee neuvoston asialistan vuoden 2019 alusta seuraavan puolentoistavuoden ajalle.

Lisätiedot:
ylitarkastaja Katja Tuokko, TEM, puh. 050 465 5533
ylitarkastaja Tatu Pahkala, TEM, puh. 050 396 1285

 
Sivun alkuun