Hyppää sisältöön

Matkapaketteja koskeva lainsäädäntö uudistuu heinäkuun 2018 alusta

oikeusministeriötyö- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 14.12.2017 13.58
Tiedote

Matkapakettia ostavan kuluttajan suoja paranee ensi vuonna. Uudet lait matkapalveluyhdistelmistä ja matkapalveluyhdistelmien tarjoajista sekä matkapalveluyhdistelmien tarjoajan valvonta- ja maksukyvyttömyyssuojamaksusta tulevat voimaan vuoden 2018 heinäkuun alusta.

Matkapaketilla tarkoitetaan vähintään kahden erityyppisen, samaa matkaa varten ostettavan matkapalvelun yhdistelmää. Matkapalveluja ovat paitsi kuljetus ja majoitus myös autonvuokraus sekä muut matkailupalvelut, kuten pääsyliput eri tapahtumiin.

Uusi matkapakettilaki koskee matkanjärjestäjän etukäteen kokoamien matkapakettien lisäksi esimerkiksi sellaisia matkapaketteja, jotka matkustaja itse kokoaa elinkeinonharjoittajan verkkosivujen kautta tekemällä erilliset sopimukset eri palveluntarjoajien kanssa.

Uusi laki tuo muutoksia myös muun muassa matkustajan oikeuteen peruuttaa matkapakettisopimus ja matkanjärjestäjän mahdollisuuteen vaatia peruutusmaksu. Matkanjärjestäjän tiedonantovelvollisuus laajenee. Matkustajan oikeudet paranevat myös siinä tapauksessa, että matkanjärjestäjän suorituksessa on virhe.

Uutta on, että osa uuden lain säännöksistä koskee myös ns. yhdistettyjä matkajärjestelyjä, minkä johdosta säännösten piiriin tulee paljon useampia matkapalvelun tarjoajia kuin tällä hetkellä.

Uudistuksella turvataan matkustajille maksettavien korvausten täysimääräisyys ja maksamisen nopeus sekä matkustajien paluukuljetukset tapauksissa, joissa vakuudenasettamisvelvollinen matkanjärjestäjä ajautuu maksukyvyttömäksi. Vakuudenasettamisvelvollisten elinkeinonharjoittajien valvontaa tehostetaan vakuuksien riittävyyden varmistamiseksi.

Uutena maksuna matkanjärjestäjille tulee maksukyvyttömyyssuojamaksu, jolla osaltaan turvataan paluukuljetukset ja korvausten täysimääräisyys. Uutta on myös se, että Kilpailu- ja kuluttajavirastolle annetaan toimivalta järjestää paluukuljetukset.  Lisäksi matkanjärjestäjien vakuus- ja rekisteröintijärjestelmää uudistetaan.

Uusilla laeilla pannaan täytäntöön EU:n matkapakettidirektiivi. Laki matkapalveluyhdistelmistä korvaa nykyisen valmismatkalain ja laki matkapalveluyhdistelmien tarjoajista nykyisen valmismatkaliikelain.  Uusien lakien voimaantulo vahvistettiin presidentin esittelyssä 14.12.2017.

Valtioneuvosto.fi/päätökset

Lisätietoja: 
- matkapakettilaista: erityisasiantuntija Riitta Haapasaari, oikeusministeriö, puh. 02951 50139
- matkapalveluyhdistelmien tarjoajista annetusta laista ja matkapakettiyhdistelmien tarjoajien valvonta- ja maksukyvyttömyyssuojamaksusta annetusta laista: neuvotteleva virkamies Sari Alho, työ- ja elinkeinoministeriö, puh. 029 504 9007

 
Sivun alkuun