Hoppa till innehåll

Ny lagstiftning om paketresor träder i kraft i början av juli 2018

arbets- och näringsministerietjustitieministeriet
Utgivningsdatum 14.12.2017 13.58
Pressmeddelande

Konsumentskyddet för dem som köper paketresor förbättras nästa år. De nya lagarna om kombine-rade resetjänster, om leverantörer av kombinerade resetjänster och om en tillsyns- och insolvens-skyddsavgift för leverantörer av kombinerade resetjänster träder i kraft vid ingången av juli 2018.

Med paketresa avses en kombination av minst två olika typer av resetjänster som köps för samma resa. Till resetjänster avses höra förutom transport och inkvartering också uthyrning av bilar samt andra turisttjänster, såsom inträdesbiljetter till olika evenemang.

Den nya lagen om kombinerade resetjänster ska utöver paketresor, som researrangören har sammanställt på förhand, gälla också t.ex. sådana paketresor som resenären själv sammanställer via näringsidkarens webbplatser genom att ingå separata avtal med olika tjänsteleverantörer.

Den nya lagen innebär ändringar även i bland annat resenärens rätt att frånträda ett paketreseavtal och researrangörens möjlighet att avkräva resenären en avbokningsavgift. I och med lagen blir researrangörens informationsskyldighet mer omfattande. Resenären får större rättigheter också i sådana fall där det förekommer fel i researrangörens prestation.

Det som är nytt är att en del av den nya lagens bestämmelser gäller även så kallade sammanlänkade researrangemang. Till följd av detta kommer bestämmelserna att omfatta många fler leverantörer av resetjänster än i dagens läge.

Genom reformen säkerställer man att ersättningarna till resenärerna betalas till fullt belopp, att ersättningarna betalas utan dröjsmål och att resenärerna transporteras hem i händelse av att en researrangör som är skyldig att ställa säkerhet blir insolvent. Tillsynen av näringsidkare som är skyldiga att ställa säkerhet effektiviseras för att säkerställa att säkerheterna är tillräckliga.

För researrangörerna införs en ny insolvensskyddsavgift i avsikt att trygga hemtransporter av resenärer och ersättningar till fullt belopp. Det som också är nytt är att Konkurrens- och konsumentverket ges behörighet att ordna hemtransporter. Dessutom revideras systemet med säkerheter och registreringar av dem som är skyldiga att ställa säkerhet.

Genom de nya lagarna genomförs EU:s direktiv om paketresor. Lagen om kombinerade resetjänster ersätter den nuvarande lagen om paketresor och lagen om leverantörer av kombinerade resetjänster ersätter den nuvarande lagen om paketreserörelser. Ikraftträdandet av de nya lagarna stadfästes vid presidentföredragningen den 14 december 2017

Statsrådets beslutsmaterial (på finska)

Mer information:
- lagen om kombinerade resetjänster: Riitta Haapasaari, specialsakkunnig, justitieministeriet, tfn 0295 150 139
- lagen om leverantörer av kombinerade resetjänster och lagen om en tillsyns- och insolvensskyddsavgift för leverantörer av kombinerade resetjänster: Sari Alho, konsultativ tjänsteman, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 049 007

Tillbaka till toppen