Hyppää sisältöön

Ulkomaisten sijoitusten seuranta-asetus voimaan 10.4.2019

työ- ja elinkeinoministeriöulkoministeriö
Julkaisuajankohta 10.4.2019 11.06
Tiedote
Europa-rakennus Brysselissä

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus ulkomaisten suorien sijoitusten seurannasta (”sijoitusten seuranta-asetus”) tulee voimaan 10. huhtikuuta 2019. Asetus luo puitteet ulkomaisten sijoitusten seurannalle jäsenvaltioissa ja luo tiedonvaihtoa koskevan yhteistyömekanismin jäsenvaltioiden ja komission välille.

Asetuksen soveltamisala kattaa suorat ulkomaiset sijoitukset, jotka liittyvät turvallisuuteen ja yleiseen järjestykseen. Taustalla on Eurooppa-neuvoston linjaus kesältä 2017, jolla haluttiin toimia strategisille sektoreille suuntautuvien sijoitusten suhteen. Asetusta ryhdytään kokonaisvaltaisesti soveltamaan 11. lokakuuta 2020*, jota edeltää 18 kuukauden täytäntöönpanoaika.

Jäsenvaltiot ja komissio vaihtavat keskenään tietoa suorista ulkomaisista sijoituksista riippumatta siitä, ovatko ne seurannan kohteena kohdemaassa. Kuhunkin EU:n jäsenmaahan ja komissioon tulee perustaa myös oma yhteyspiste asioiden koordinointia ja täytäntöönpanoa varten. Päätös seurantamekanismin perustamisesta tai tietyn ulkomaisen suoran sijoituksen seurannasta jää yksinomaan jäsenvaltioiden vastuulle.

Asetus edellyttää ulkomaisilta sijoittajilta ja yrityksiltä sen soveltamisalaan kuuluvien investointien osalta mm. tiedot sijoittajan omistusrakenteesta, sijoituksen rahoituksen alkuperästä ja arvioidusta arvosta sekä toiminnan mahdollisesta harjoittamisesta muissa EU-maissa. EU-tason tiedonvaihtoon kuluvan ajan ei odoteta vaikuttavan merkittävästi seurattavien ulkomaisten yritysostojen vahvistamista koskeviin käsittelyaikoihin Suomessa kuin poikkeustapauksissa.

Ulkomaisten suorien sijoitusten seurannassaan jäsenvaltiot voivat huomioida sijoituksen vaikutukset esimerkiksi kriittiseen infrastruktuuriin, teknologiaan, huoltovarmuuteen ja pääsyyn kriittiseen tietoon sekä tiedotusvälineiden vapauteen ja moniarvoisuuteen.

Suomessa yritysostojen seurantaa ja vahvistamista koskevat asiat käsittelee työ- ja elinkeinoministeriö (TEM). Suomen laki ulkomaalaisten yritysostojen seurannasta (172/2012) eli nk. yritysostolaki on ollut voimassa vuodesta 2012. Tällä hetkellä 14 jäsenvaltiolla on käytössään kansalliset seurantajärjestelmät. Vaikka niiden muodossa ja soveltamisalassa on eroja, niiden kaikkien tavoitteena on turvallisuuden ja yleisen järjestyksen säilyttäminen kansallisella tasolla. Useat jäsenvaltiot uudistavat parhaillaan seurantajärjestelmiään tai ottavat käyttöön uusia järjestelmiä.

*Korjaus tiedotteeseen (tehty 10.4. klo 15.25): Asetusta ryhdytään kokonaisvaltaisesti soveltamaan 11. lokakuuta 2020. Alkuperäisessä tiedotetekstissä oli virheellinen päivämäärä, 10. lokakuuta 2020.

Lisätietoja:

Kaupallinen neuvos Marjaana Aarnikka, TEM, puh. 050 338 4350, [email protected]
Lähetystöneuvos Petteri Kotilainen, UM, puh. 029 535 1719, [email protected]

 
Sivun alkuun