Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt

Valtiosihteeri Kimmo Tiilikainen siltatyöryhmän puheenjohtajaksi

Työ- ja elinkeinoministeriö 7.2.2020 9.39
Uutinen
Kuva: Teemu Kuusimurto

Valtion, Kainuun, Pirkanmaan ja Pohjois-Savon yhteisen kasvun mahdollisuuksien hyödyntämistä valmistelevan työryhmän (siltatyöryhmä) uudeksi puheenjohtajaksi on nimetty valtiosihteeri Kimmo Tiilikainen.

– Siltasopimukset ovat yksi työkalu aluekehittämisen välineistössä. Näen niiden tukevan yhteistyötä, työllisyyden kehittymistä sekä kestävää kasvua sopimusalueilla, ja lähden luotsaamaan työtä positiivisin mielin, valtiosihteeri Kimmo Tiilikainen toteaa.

Työryhmän tehtävänä on valmistella

  • valtion, Kainuun, Pirkanmaan ja Pohjois-Savon väliset sopimukset merkittävimpien kasvun esteiden ratkaisemiseksi
  • seurata ja ennakoida Kainuun, Pirkanmaan ja Pohjois-Savon kehitystä ja toimenpiteiden vaikutusta
  • suunnitella, yhteensovittaa ja seurata eri hallinnonalojen sekä alueiden suunnitelmia ja toimenpiteitä
  • seurata sopimusten toteutumista ja päivittää niitä tarvittaessa
  • tehdä esityksiä määrärahojen suuntaamisesta.

Työryhmän toimikausi alkoi 21.11.2018 ja se päättyy 31.12.2020.

Vuosille 2019–2020 laadituissa siltasopimuksissa molemmat osapuolet sitoutuvat mahdollisuuksien mukaan tunnistamaan ja ratkomaan yhteistyössä alueen kasvun pullonkauloja, erityisesti osaavan työvoiman saatavuutta.  Sopimuksissa painotetaan lyhyen tähtäimen toimia vuosille 2019–2020, mutta mukana on myös pitemmän ajan kuluessa tuloksia tuottavia toimenpiteitä.

Lisätiedot
valtiosihteeri Kimmo Tiilikainen, TEM, p. 029 553 0303
työmarkkinaneuvos Jarmo Palm, TEM, p. 029 504 8065

Sivun alkuun