Hyppää sisältöön

Hallitus esittää kuntakokeilulakiin muutoksia, joilla parannettaisiin Ukrainasta sotaa paenneiden ja osatyökykyisten työllistymisen edellytyksiä

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 17.11.2022 14.28
Tiedote
#työllisyyskokeilut

Hallitus esittää muutoksia työllisyyden kuntakokeiluista annettuun lakiin. Lakimuutoksilla parannettaisiin Ukrainasta sotaa paenneiden työllistymisen edellytyksiä ja selkeytettäisiin Työkanava Oy:tä koskevaa sääntelyä.

Kuntakokeilujen asiakkaiksi myös tilapäistä suojelua saavat

Suomeen on saapunut Ukrainasta noin 40 000 sotaa paennutta henkilöä, joille on myönnetty tilapäistä suojelua. Tilapäinen suojelu perustuu EU:n tilapäistä suojelua koskevaan direktiiviin, jota sovelletaan Ukrainan sodan myötä Suomessa ensimmäistä kertaa. Tilapäisen suojelun myöntäminen mahdollistaa sen, että suojelua voidaan tarjota rajatulle joukolle nopeasti ja turvapaikkamenettelyä kevyemmässä prosessissa.

Tilapäistä suojelua saavien henkilöiden työllistymisen edistämiseksi esitetään, että jatkossa työllisyyden kuntakokeilujen asiakkaita olisivat myös tilapäistä suojelua saavat henkilöt.

Nykyisen sääntelyn mukaan kuntakokeilujen asiakasryhmään kuuluvat kaikki maahanmuuttajat ja kaikki vieraskieliset, mutta asiakkuus edellyttää lisäksi, että henkilöllä on kotikunta. Tilapäistä suojelua saavia ei siten koskisi edellytys kotikuntalaissa tarkoitetusta kotikunnasta.

”Lakimuutoksella helpotetaan maassa olevien Ukrainasta sotaa paenneiden mahdollisuuksia työllistyä. Työ on yksi keskeinen turvallisen arjen rakennuspalikka ja se tarjoaa toimeentulon lisäksi myös sosiaalisia verkostoja sekä paikan osana suomalaista yhteiskuntaa”, työministeri Tuula Haatainen sanoo.

Kuntakokeiluille oikeus ohjata asiakkaita Työkanava Oy:ssä työskentelyyn

Työkanava Oy on valtion omistuksessa ja hallinnassa oleva osakeyhtiö, jonka tehtävänä on edistää osatyökykyisten siirtymistä edelleen avoimille työmarkkinoille.

Hallitus esittää, että kuntakokeilulakiin tehtäisiin selkeyttävä muutos, jonka perusteella kuntakokeilualueen kunnalla olisi oikeus tehdä päätös siitä, täyttääkö henkilö Työkanava Oy -nimisestä osakeyhtiöstä annetun lain mukaiset edellytykset yhtiöön työllistämiseksi.

”Tämä muutos selkeyttää kuntakokeilujen mahdollisuutta ohjata asiakkaitaan Työkanava Oy:ssä työskentelyyn. Yhtiö tukee konkreettisesti sellaisten osatyökykyisten työllistymistä, jotka eivät ole saaneet työtä erilaisista toimista ja palveluista huolimatta. Tarvitsemme kaikkien työpanosta tässä maassa”, ministeri Haatainen sanoo.

Lakimuutosten on tarkoitus tulla voimaan 1.3.2023.

Lisätiedot:
erityisasiantuntija Anna Aaltonen, TEM, p. 029 504 7097

 
Sivun alkuun