Hoppa till innehåll
Media

Ändringarna i lagen om kommunförsök på remiss: Förutsättningar för sysselsättningen av personer som flytt kriget i Ukraina ska förbättras

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 11.10.2022 15.18
Pressmeddelande
#sysselsättningsförsök

Arbets- och näringsministeriet begär utlåtanden om ett utkast till regeringsproposition som ändrar lagen om kommunförsök. Genom lagändringarna förbättras förutsättningarna för sysselsättning av personer som flytt kriget i Ukraina och förtydligas bestämmelserna om Jobbkanalen Ab.

Remisstiden pågår fram till den 20 oktober 2022 kl. 16.

Även de som får tillfälligt skydd blir kunder hos kommunförsöken

Till Finland har det anlänt cirka 40 000 personer som i och med kriget har tvingats fly från Ukraina och som beviljats tillfälligt skydd. Det tillfälliga skyddet baserar sig på EU:s direktiv om tillfälligt skydd, som i och med kriget i Ukraina tillämpas för första gången i Finland. Tillfälligt skydd gör det möjligt att ge ett begränsat antal personer skydd snabbt och i en process som är enklare än asylprocessen.

För att främja sysselsättningen av personer som får tillfälligt skydd föreslås det att även personer som får tillfälligt skydd och som inte har en hemkommun i fortsättningen ska vara kunder inom kommunförsöken med sysselsättning. 

Enligt de nuvarande bestämmelserna hör alla invandrare och personer med främmande språk som modersmål till försökskommunernas kundgrupp, men för att vara kund hos försökskommunen förutsätts dessutom att personen har en hemkommun. För dem som får tillfälligt skydd gäller således inte villkoret om hemkommun enligt lagen om hemkommun.

Kommunförsöken har rätt att hänvisa kunder till arbete vid Jobbkanalen Ab

Jobbkanalen Ab är ett aktiebolag som ägs och förvaltas av staten och som har till uppgift att främja övergången av partiellt arbetsföra till den öppna arbetsmarknaden.

I propositionsutkastet föreslås att det i lagen om kommunförsök görs en förtydligande ändring, enligt vilken kommuner inom kommunförsöksområdet ska ha rätt att fatta beslut om huruvida en person uppfyller förutsättningarna för sysselsättning i bolaget enligt lagen om Jobbkanalen Ab.

En regeringsproposition ska överlämnas till riksdagen i november 2022. Lagen avses att träda i kraft så fort som möjligt.

Ytterligare information:
Anna Aaltonen, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7097
 

Tillbaka till toppen