Hoppa till innehåll

Regeringen föreslår ändringar i lagen om kommunförsök för att förbättra jobbförutsättningarna för partiellt arbetsföra och personer som flytt från Ukraina

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 17.11.2022 14.28
Pressmeddelande
#sysselsättningsförsök

Regeringen föreslår ändringar i lagen om ett kommunförsök som gäller främjande av sysselsättningen. Genom lagändringarna förbättras förutsättningarna att få jobb för personer som flytt kriget i Ukraina. Dessutom förtydligas bestämmelserna om Jobbkanalen Ab.

Även de som får tillfälligt skydd blir kunder hos kommunförsöken

Till Finland har det anlänt cirka 40 000 personer som flytt undan kriget i Ukraina och beviljats tillfälligt skydd. Det tillfälliga skyddet baserar sig på EU:s direktiv om tillfälligt skydd, som i och med kriget i Ukraina tillämpas för första gången i Finland. Tillfälligt skydd gör det möjligt att ge ett begränsat antal personer skydd genom en process som är snabbare och enklare än asylprocessen.

För att främja sysselsättningen av personer som får tillfälligt skydd föreslås det att även personer som får tillfälligt skydd i fortsättningen ska vara kunder inom kommunförsöken med sysselsättning.

Enligt de nuvarande bestämmelserna hör alla invandrare och personer med främmande språk som modersmål till kommunförsökens kundgrupp, men en förutsättning är att personen har en hemkommun. Enligt förslaget ska kravet på att ha en hemkommun enligt lagen om hemkommun således inte gälla dem som får tillfälligt skydd.

”Lagändringen förbättrar möjligheterna att få jobb för personer som flytt kriget i Ukraina. Ett arbete är en central byggsten för en trygg vardag och innebär inte bara försörjning utan också ett socialt nätverk och en plats i det finländska samhället”, säger arbetsminister Tuula Haatainen.

Kommunförsöken ska ha rätt att hänvisa kunder till arbete vid Jobbkanalen Ab

Jobbkanalen Ab är ett aktiebolag som ägs och förvaltas av staten och som har till uppgift att främja möjligheterna för partiellt arbetsföra att få jobb på den öppna arbetsmarknaden.

Regeringen föreslår att det i lagen om kommunförsök görs en förtydligande ändring, enligt vilken kommuner inom kommunförsöksområdet ska ha rätt att fatta beslut om huruvida en person uppfyller förutsättningarna enligt lagen om Jobbkanalen Ab för sysselsättning vid bolaget.

”Den här ändringen tydliggör möjligheten för kommunförsöken att hänvisa kunder till arbete vid Jobbkanalen Ab. Bolaget stöder på ett konkret sätt sysselsättningen av sådana partiellt arbetsföra personer som inte har lyckats få något arbete trots olika insatser och tjänster. Vi behöver allas arbetsinsats i det här landet”, säger minister Haatainen.

Lagändringarna avses träda i kraft den 1 mars 2023.

Mer information:
Anna Aaltonen, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7097

Tillbaka till toppen