Hallituksen esitys TEM/2022/188

« Valtioneuvoston yleisistunto 17.11.2022 12.30

Työ- ja elinkeinoministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta annetun lain muuttamisesta

HE 295/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Tuula Haatainen
Esittelijä
Erityisasiantuntija, esittelijä Anna Aaltonen, p. +35 8295047097
Asia
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta annettua lakia siten, että työllisyyden kuntakokeilujen asiakkaita olisivat myös kunnassa asuvat henkilöt, joille annetaan tilapäistä suojelua. Lisäksi esityksessä ehdotetaan, että työllisyyden kuntakokeilualueen kunta tekisi päätöksen asiakkaansa edellytyksistä työllistyä Työkanava Oy:öön. Lakiin tehtäisiin myös aiemmasta sääntelymuutoksesta johtuvia teknisluontoisia muutoksia.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta annetun lain muuttamisesta
Vaikutukset
Momentilta 32.01.03 (työ- ja elinkeinotoimistojen toimintamenot) voidaan osoittaa toimintamenomäärärahoja sekä työ- ja elinkeinotoimistoihin että kuntakokeiluihin. Esityksellä ei siten olisi budjettivaikutuksia eikä sitä tarvitse kytkeä valtion talousarvioon.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen